Debatní liga

Čtvrtý turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy

Pozvánka na čtvrtý turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy a Debate League, který proběhne 23.-25. března 2018 v Nymburce.


Zvysoka do Nymburka
23.-25. březen 2018, Nymburk

MÍSTO KONÁNÍ
Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779, Nymburk. Přezůvky s sebou.

DEBATY
V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na každou oficiální tezi a jedna debata na nepřipravené teze.
Oficiální teze:

  • Mezinárodní ekonomické sankce přináší více škody než užitku / International economic sanctions bring more harm than good
  • Sdílená ekonomika by měla být zakázána / Shared economy should be banned

Nepřipravené teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování bude zajištěno na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, V Kolonii 1804, Nymburk.
Stravování bude zajištěno formou sobotní snídaně, oběda a večeře. Požadavky na vegetariánskou stravu hlaste v přihlášce. Ostatní stravu si obstarají účastníci sami.

PROGRAM
pátek
od 16:00 Možnost ubytování
18:00 Zahájení turnaje
18:30 První kolo debat (sankce)

sobota
9:00 Druhé kolo debat (sankce)
11:00 Třetí kolo debat (sdílená ekonomika)
13:00 Oběd
14:00 Debatní kavárna pro trenéry, rozhodčí a dozor
15:15 Administrativní okénko (výběr plateb za turnaj, přihlášek apod.)
15:30 Zadání nepřipravené teze
16:30 Čtvrté kolo debat (nepřipravené teze)
18:30 Večeře
20:00 Valná hromada

neděle
8:30 Páté kolo debat (sdílená ekonomika)
11:00 Vyhlášení výsledků turnaje a postupujících do finále
11:40 Ukončení turnaje

PŘIHLÁŠKY
Své přihlášky posílejte do čtvrtku 15. března do 14:00 na e-mail registrace@debatovani.cz, přihlášku prosím vyplňte celou.
Rozhodčí se nyní mohou přihlašovat i přes greybox. Instrukce, jak to udělat najdete v tomto krátkém videu.

PLATBY ZA POBYT NA TURNAJI
Platby jsou diferencované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2017/18 je možno zaplatit také až na turnaji):
Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru podle výnosu prezidenta ADK č. 1/2018.
Celou platbu uhraďte do čtvrtku 15. března 2018 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 9. března 2018 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 15. březnu 2018, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

PŘIHLÁŠKY DO ADK
Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
Své dotazy posílejte na adresu martina.doleckova@debatovani.cz nebo gabriela.horynova@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 775 534 056 (Martina Dolečková) nebo +420 739 081 980 (Gabriela Horynová).