Zahraničí

Prague Debate Spring 2018

Nabízíme možnost konfrontace vašich znalostí a dovedností s týmy z celého světa, aniž byste museli vytáhnout paty z pohodlí české kotliny!


Termín: 12.-16. července 2018
Místo konání: Praha; budova Právnické fakulty UK, náměstí Curieových.
Debaty: 6 základních kol + vyřazovací část (počínaje osmifinále)
Účastnické poplatky:

  • Debatéři: Základní poplatek činí 1000 Kč pro debatéry s vlastním ubytováním, kryje stravu a režijní náklady turnaje. V případě potřeby ubytování napište na pds@debatovani.cz. ADK může ve výjimečných a odůvodněných případech pro své členy poskytnout z účastnického poplatku slevu v závislosti na jejich možnostech financování účasti a jejich aktivitách v ADK. V případě nutnosti pomoci s financováním je třeba v přihlášce zažádat o příspěvek.
  • Rozhodčí: Členové ADK mají účast (včetně stravy) na turnaji zdarma, nebudou-li požadovat ubytování (v tom případě nechť tento požadavek sdělí na pds@debatovani.cz, viz výše). Podmínkou pro bezplatnou účast je však dodání rozhodcovského životopisu.
  • Dobrovolníci: Každý mezinárodní turnaj vyžaduje mnoho lidských sil. Dobrovolníci mají účast rovněž zcela zdarma a případně jim pomůžeme zařídit ubytování. Mezi jejich úkoly bude patřit doprovázení zahraničních delegací, příprava fakulty pro konání turnaje, pomoc s donáškou občerstvení apod.

Přihlášky: Vyplněním online formuláře do 30. dubna 2018. Přihlašovat se mohou i debatéři-jednotlivci; týmy sestavíme. Prosíme zároveň české rozhodčí a dobrovolníky, aby se přihlašovali vyplněním tohoto formuláře.
Více informací: na webových stránkách či facebookovém profilu turnaje.