Školení

Školení: Rozvoj klíčových kompetencí metodou debaty

Aktualizováno – uzávěrka přihlášek prodloužena
Pozvánka na akreditované školení učitelů, které proběhne 24.-25. srpna 2023 ve Skautském institutu Praze

Information in English below

Asociace debatních klubů, z.s. vás zve na školení Rozvoj klíčových kompetencí metodou debaty akreditované MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školení bude vedeno v anglickém jazyce. Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování. Další termín školení v českém jazyce je naplánován na 22.-24. září 2023. Informace k němu budou zveřejněny v průběhu prázdnin.

Program

čtvrtek 24. srpna
09:30 – 10:30 Představení metody debaty a jejího potenciálu při rozvoji klíčových kompetencí žáka
10:40 – 11:40 Elementy debaty
11:50 – 12:50 Procesy debaty, složky rétorické argumentace
12:50 – 14:20 Oběd
14:20 – 15:50 Cvičná zkrácená debata
16:00 – 17:00 Ukázková debata, hodnocení

pátek 25. srpna
09:30 – 10:30 Argumentace I
10:40 – 12:00 Argumentace II
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:30 Cvičná debata
15:40 – 16:40 Debatování ve výuce
16:40 – 17:00 Závěrečná diskuze

Bližší informace o DVPP školeních, které ADK nabízí

Místo konání

Školení proběhne ve Skautském institutu na adrese Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Praha 1, místnost Benjamin.

Registrace

Registrační poplatek činí 3 000 Kč / 130 EUR na účastníka a zahrnuje oba dny školení a všechny potřebné materiály. Ubytování a strava nejsou zahrnuty v ceně a účastníci si je hradí sami. Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému do pátku 11. srpna do 14:00. Po odeslání přihlášky vám systém vygeneruje fakturu s informacemi pro platbu.

Kontakt

Dotazy prosím zasílejte na adresu info@debatovani.cz.

Information in English

The Czech Debate Association invites you to a training session on the Development of Key Competencies using the Debate Method, accredited by the Ministry of Education as part of the further education system for educational professionals. The training will be conducted in English. All participants will be provided with certificate.

Program

Thursday, August 24
09:30 – 10:30 Presentation of the Debate Method and its potential in the development of the pupil’s key competences
10:40 – 11:40 Debate Elements
11:50 – 12:50 Debate Process
12:50 – 14:20 Lunch 
14:20 – 15:50 Practice Debate (shortened)
16:00 – 17:00 Sample Debate, Evaluation 

Friday, August 25
09:30 – 10:30 Argumentation I
10:40 – 12:00 Argumentation II
12:00 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:30 Practice Debate
15:40 – 16:40 Debate in the Classroom
16:40 – 17:00 Final Discussion

More details on the CDA’s traning offer (in Czech)

Venue

The training will take place in Prague. The exact venue will be specified later.

The training will take place at Scout Institute, Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Praha 1, room Benjamin.

Registration

The registration fee is 3,000 CZK / EUR 130 per participant and includes both days of training and all necessary materials. Accommodation and meals are not included in the price. Please submit your applications through the registration system by Friday, August 11th, at 2:00 PM. After submitting the application, the system will generate an invoice with payment information.

Kontakt

For inquiries, please send an email to info@debatovani.cz.