Zahraničí

Národní debatní tým 2023/2024

Vyhlašujeme výběrové řízení do národního týmu pro sezónu 2023/2024. Proběhne 9.–11. června v Ostravě.

Ve dnech 9.–11.6 se uskuteční soustředění národního týmu a národního tréninkového centra v Ostravě. Součástí bude sada workshopů, debat ale i socializačních aktivit. Zároveň proběhne výběr do národního týmu. 

Důležité!
Na soustředění národního tréninkového centra můžete přijet i v případě že se nechcete zúčastnit výběrového řízení do národního týmu, ale pouze se chcete zlepšit v debatování. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, prosím uveďte v přihlášce do poznámky: „pouze soustředění”.

Podmínky pro účast

  • Schopnost užívat angličtinu na komunikační úrovni, otevřenost učit se novou slovní zásobu související s debatovanými tezemi 
  • Motivace učit se novým věcem
  • Být studentem střední školy (7. července 2024 vám musí být 14 let a více a 31. července 2024 nesmíte být starší 20 let)
  • Být schopen zúčastnit se mistrovství světa, které se koná v červenci 2024 (datum bude upřesněno, ale není obvyklé, aby se WSDC konalo mimo červenec nebo začátek srpna)
  • Navštěvovat střední školu v České republice v posledních šesti po sobě jdoucích měsících před WSDC 2024
  • Mít zkušenosti s debatováním
  • Být schopen uhradit náklady na mistrovství a další turnaje – celkové náklady by neměly přesáhnout 35 000 Kč (pokud nemáte možnost pokrýt veškeré výdaje, můžete se stejně přihlásit a požádat o finanční podporu; v přihlášce prosím tuto informaci uveďte do poznámky)

Podrobnější informace o samotném výběrovém řízení obdržíte týden před konáním celé akce.

Organizační informace

Cena: 500 Kč

Celý program se bude odehrávat na Gymnáziu Hello, Čs. exilu 491/23, 70800 Ostrava-Poruba. Snažili jsme se udělat akci co nejdostupnější, a tak budeme spát v prostorách školy. Přivezte si s sebou spacák a ideálně i karimatku. V ceně jsou zahrnuta všechna jídla od páteční večeře až po nedělní oběd včetně snídaní.

Program

pátek
příjezdy od 17:00
workshopy

sobota
workshopy

neděle
výběrové řízení do národního týmu
oběd ve 13:00
odjezd

Přihlášky

Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému do neděle 4. června do 20:00. Po odeslání přihlášky vám systém vygeneruje fakturu s informacemi pro platbu.

Jak se přihlásit? Tento návod Vám pomůže.

Kontakt

Dotazy prosím zasílejte na adresu jakub.hlavacek@debatovani.cz.