Metodika

Efektivní psaní ballotů

Ředitelství soutěží nabízí radu rozhodčím, jak se co nejlépe poprat s vypisováním zpětné vazby.


Přestože jejich psaní nepatří mezi nejoblíbenější aktivity rozhodčích, dobře napsaný ballot je klíčovou součástí každé debaty. Debatérům poskytne zpětnou vazbu důležitou k budoucímu rozvoji, zatímco trenérům dá vhled do slabých a silných stránek debatérů i z debat, které neviděli. Tento text má za cíl vám pomoci psát balloty přehledněji a rychleji.

Osobní komentáře a bodování

Aby poznámky k řečníkům byly co nejvýstižnější, je důležité je napsat ihned po skončení řeči – rozhodně však ne během následujících řečí, zejména těch třetích, nebo křížových otázek. Pokud nestihnete celý osobní komentář sepsat před začátkem další řeči, u elektronických ballotů může být vhodné například zaznamenání nejdůležitějších bodů formou odrážek, v případě papírového ballotu v krátkosti do flowsheetu. Při delším přípravném času nebo po skončení debaty tyto informace stačí pouze rozvést do vět. Díky tomu si podstatné informace zaznamenáte během debaty, aniž byste museli trávit čas jejich formulací do souvislého textu.

Obodovat řeč, například s pomocí BOTY, je také vhodné co nejdříve po jejím skončení. Pokud se vám to nepodaří kompletně během přípravného času, zaznamenejte si alespoň odhad součtu řečnických bodů, který později upřesníte a rozvedete do jednotlivých kategorií hodnocení.

Vysvětlení rozhodnutí

Jakmile po skončení debaty dospějete k rozhodnutí, je ideální napsat ballot ještě před ústní zpětnou vazbou. Pokud vám to nedostatek času kvůli dalšímu kolu neumožní, napište alespoň základní strukturu ballotu se stručným obsahem jednotlivých sporů (v případě papírového ballotu zezadu na flowsheet nebo samostatný papír). To vám zaručí, že před dopsáním nezapomenete podstatné informace, a zároveň bude vaše ústní zpětná vazba kvalitnější, protože se bude shodovat s odůvodněním v ballotu a budete mít v debatě jasno.

Struktura ballotu je pro jeho přehlednost klíčová. V případě, že chcete kromě osobních komentárů přidat strategické tipy či hodnocení úrovně debaty i do podrobného vysvětlení, je potřeba tak udělat v samostatném odstavci, odděleně od shrnutí sporů debaty. Jednotlivé spory je vhodné oddělit do odrážek, číslovaného seznamu, nebo alespoň samostatných odstavců. Jednak bude vysvětlení pro čtenáře přehlednější, jednak to vám samotným pomůže obsah debaty logicky strukturovat. Při psaní elektronického ballotu můžete použít tučný text nebo kurzívu pro zvýraznění názvů argumentů, stran či výsledku debaty.

Na konci nezapomeňte uvést, zda jste rozhodli přesvědčivě, nebo nepřesvědčivě. Především u nepřesvědčivého rozhodnutí je pak třeba svoji volbu stručně zdůvodnit. Nestačí přitom pouhé konstatování, že „jiný rozumný rozhodčí by mohl rozhodnout jinak, ale je potřeba vysvětlit, proč tomu tak je. Například:

„Kvůli slabé analýze a chybějícímu porovnání dopadů u druhého sporu si dovedu přesvědčit rozumného rozhodčího, který by spor přiřknul negaci. Jelikož byl tento spor pro rozhodnutí klíčový, afirmace vyhrává nepřesvědčivě.“

Délka ballotu

Častým problémem ballotů je jejich délka. Pokud vám psaní trvá dlouho, zbytečně rozsáhlý text může být hlavní příčinou. Zamyslete se, co bylo pro rozhodnutí debaty klíčové, a co jsou naopak jen nepodstatné podrobnosti. Například není potřeba v ballotu uvádět, jaký z řečníků co konkrétně v debatě řekl. Je dostačující ke každému sporu v pár větách popsat jeho hlavní myšlenku bez zbytečných detailů – tzn. původní tvrzení, nejdůležitější reakce a následně odůvodnění, proč a jak daný spor dopadl.

Na druhou stranu musí být z ballotu jasné, jak zhruba debata proběhla. Kromě debatérů jsou častými čtenáři ballotů i trenéři. Tím pádem i člověk, který debatu neviděl, by měl pochopit rozhodnutí, základní obrys obsahu debaty a silné a slabé stránky obou stran i jednotlivých řečníků. Nic z toho by tedy v kvalitním ballotu nemělo chybět.

Poznámky na konec

Ballot debatérům odevzdejte nebo odešlete hned po skončení ústní zpětné vazby. Pokud ballot dopsat nestihnete, dokončete ho později v ten stejný den. Není přijatelné poslat debatérům ballot až za několik dní po debatě. Jednak už toho o debatě spoustu zapomenete, jednak i pro debatéry bude složitější spojit si vaši zpětnou vazbu s několik dní starou řečí.

Doporučujeme psát ballot elektronicky – má to několik výhod. Pro debatéry odpadá problém nečitelného rukopisu a lépe mohou ballot sdílet mezi sebou či trenérovi. Vám dovoluje obsah měnit, což můžete s výhodou využít pro rychlé zapsání informací do odrážek a jejich následné přepsání do textu. Kromě toho si můžete nechat opravit pravopis, nehledě na to, že psaní na klávesnici je rychlejší než rukou. Je ale nutné nenechat se zlákat zdánlivě neomezeným prostorem, který vás může jednoduše vést ke zbytečně dlouhému textu.

Elektronický ballot po dokončení nahrajte do Greyboxu 2.0, sekce Moje debaty. Nebudete muset od debatérů zjišťovat e-mailové adresy, a navíc bude ballot dlouhodobě přístupný debatérům, trenérům i vám samotným.

Pro inspiraci si můžete přečíst několik ukázkových ballotů od metodiků Ředitelství soutěží.