Asociace

Zápis ze společného zasedání orgánů dne 31. 7. 2022

Praha, 31. 7. 2022

Účastníci:

 • Adam Born
 • Jan Dragoun
 • Jakub Hampl
 • Dennis Hennhofer
 • Jakub Hlaváček
 • Dušan Hrabánek
 • Barbora Lacinová
 • Josef Mezera
 • Jakub Neužil
 • Eva Pospíšilová
 • Václav Soukup
 • Filip Vrťo
 • Judita Zelbová
 1. Zápis ze společného zasedání 2021
  • Požadavky projektu 0088
   • Nesplněn počet debatních klubů a účastí na turnajích
   • Překročen počet unikátních účastníků (metrika, kterou reportujeme donorovi)
   • Články v regionálních médiích nahrazují publikace v časopise Archa
   • Druhý zaměstnanec končí, budeme hledat náhradu
  • Požadavky strukturálního grantu IDEA – splněny
  • Požadavky Young European Citizens – splněny
  • Návrhy na změny pravidel
   • Nebyla vytvořena FAQ sekce webu, je potřeba zrevidovat připravené texty
   • Budeme debatérům vysvětlovat roli rozhodčích
   • Zkusíme se zamyslet nad tím, jaké typy tezí jde používat v KP oproti WSDC
  • Zvyšování kvality rozhodování
   • Nebyly ohodnoceny natočené řeči
   • Buddy program pro rozhodčí bude pokračovat
   • Hodnocení ballotů adeptů na rozhodčí nebude provádět celé ŘS
   • Připravíme rozpis článků/webinářů pro rozhodčí, debatéry i kouče, každý měsíc připravíme jeden webinář a jeden článek
   • V šablonách elektronických ballotů jsou chyby, je potřeba je revidovat
   • Nevybrali jsme vzorové balloty
  • Udržitelnost a zvyšování počtu rozhodčích
   • Nepřipravili jsme e-learning pro rozhodčí – není to možné
   • Nezvládli jsme kvalitněji natočit školení rozhodčích – nebyla příležitost
   • Neproběhly akce pro rozhodčí v průběhu turnajů – nebyl čas
  • Udržitelnost a zvyšování počtu klubů
   • Budeme se dále snažit o oživení zaniklých klubů
   • Nebyly dokončeny materiály pro sebepropagaci klubů
   • Online klub potřebuje druhého trenéra
   • Nepřipravili jsme pěkné propagační video
  • Školení pro kouče
   • Nebyla dokončena revize manuálu pro vedoucí debatních klubů, budou do něj přidány materiály na témata jako nábor členů, komunikace se řediteli a učiteli
  • Další projekty
   • Neproběhla esejistická soutěž na téma IPPF, letos bude IPPF dělat národní tým
 2. Současný stav ADK
  • Členové orgánů
   • Představenstvo
    • Barbora Lacinová (předsedkyně)
    • Branislav Fečko
    • Dennis Hennhofer
    • Jakub Neužil
   • KRK
    • Bedřich Bluma (vedoucí)
    • Jan Dragoun
    • Josef Mezera
   • Výkonný výbor
    • Václav Soukup (vedoucí)
    • Adam Born
    • Hana Bušková
    • Barbora Lacinová
    • Jakub Neužil
    • Judita Zelbová
    • Jakub Hlaváček (nový)
    • Jiří Nevřivý (nový)
   • Ředitelství soutěží
    • Eva Pospíšilová (vedoucí)
    • Kateřina Adámková
    • Adam Born
    • Dušan Hrabánek
    • Jakub Szymsza
    • Filip Vrťo (nový)
   • Výbor pro teze
    • Anna Čámská (vedoucí)
    • Jakub Hampl
    • David Huml
    • Barbora Lacinová
    • Josef Mezera
    • Tomáš Galnor (nový)
    • Filip Vrťo (nový)
    • Anna Zegzulková (nová)
   • Zahraniční výbor
    • Václav Soukup (vedoucí)
    • Kateřina Adámková
    • Bedřich Bluma
    • Alexandr Carr
    • Anna Čámská
    • Richard Gracla
    • Petr Pospíšil
  • Do spolkového rejstříku je třeba vložit účetní závěrky od roku 2016
  • Bude připraven manuál k zapisování do greyboxu
  • Nové orgány
   • Budou vytvořeny nové orgány pro pomoc kanceláři, musí být vytvořeny zakládací dokumenty a schváleny představenstvem
   • Je potřeba oslovit navrhované členy a potvrdit si jejich zájem
   • Výbor pro turnaje: organizuje turnaje, hledá nové lokality, připravuje večerní programy pro debatéry i rozhodčí
   • Výbor pro komunikaci: řeší interní i externí komunikaci ADK: newsletter, sociální sítě, dále také komunikace se zájemci, nábor, podpora existujících klubů
   • Ombudsmanský tým: rozšiřuje funkci současného ombudsmana na kompletní equity agendu: stížnosti, dodržování etického kodexu, podpora; na každém turnaji bude pověřená osoba, na kterou bude možné se obrátit
   • Výbor pro tábor: ověří zájem o debatní tábor a případně ho zorganizuje
  • Kluby
   • 32 registrovaných klubů
  • Rozhodčí
   • 91 akreditovaných rozhodčí (75 s plnou akreditací)
   • 69 z nich rozhodlo alespoň jednu debatu
 3. Cíle na rok 2022/2023
  • Požadavky projektu 0088
   • 50 debatních klubů (realisticky spíš 40)
   • 2000 účastí na turnajích
   • 500 unikátních účastníků
   • Newslettery každý měsíc
   • 4 články v médiích pro učitele
   • Tisková zpráva a tisková konference o stavu debatování
   • Články v regionálních médiích o konání turnajů
   • Prezentační akce na veletrzích, konferencích a festivalech
   • Vydání učebnice
  • Požadavky projektu ZŠ
   • Metodika a podpůrné materiály (do konce srpna)
   • Školení pro alespoň 25 dobrovolníků (žáků SŠ a studentů VŠ)
   • 25 workshopů na základní školách pro 20 žáků
   • 10 jednodenních debatních turnajů pro žáky základních škol
   • Získávání zpětné vazby od účastníků
   • Tisková zpráva o rozvoji soutěžního debatování pro základní školy v ČR (Q2)
   • Webová stránka (Q3/2022)
   • Článek o využití debatních metod ve formálním vzdělávání (Q4)
   • Newslettery každý měsíc
  • Požadavky projektu GEASA
   • Spolupráce na project results
   • Účast na projektové schůzce v Lublani 13.-19. října (6 účastníků z ADK – učitelé a pisatelé)
   • Testování project results ve výuce
  • Požadavky projektu NGL
   • Spolupráce na project results
   • Účast na proj ektové schůzce ve Varšavě 2.-7. listopadu (4 účastníci z ADK – trenéři debatních klubů)
   • Testování project results na klubech
  • Rozpočet
   • Určit cenu turnajů na příští sezónu
 4. Debatní liga
  • Termíny turnajů
   • Členská základna podle dotazníku preferují rozdělené turnaje
   • Členská základna chce 5 a více turnajů ročně
   • Členská základna navrhuje začínat školní rok anglickým turnajem, aby nováčci měli více času na přípravu na český
   • Členská základna má zájem o neligový turnaj, který by měl základní kola a vyřazovacího pavouka
   • Členská základna má zájem o WSDC turnaje
   • Termíny turnajů
    • 30. 9.-2. 10. školení
    • 21.-23. 10. anglický
    • 11.-13. 11. český
    • 2.-4. 12. anglický
    • 27.-29. 1. český
    • 24.-26. 2. anglický
    • 24.-26. 3. český
    • 21.-24. 4. finále
    • 19.-21. 5. open
    • 16.-18. 6. WSDC open
  • Online turnaje
   • Členská základna preferuje fyzické turnaje
   • Turnaje budou probíhat fyzicky, pokud to bude možné
  • Členská základna oceňuje organizaci, systém a atmosféru turnajů, kritičtěji se staví k ubytování a stravě
  • Členská základna má enormí zájem o teplá jídla na turnajích
  • Nadpoloviční většina členské základny má zájem účastnit se večerního programu
   • Důvodem pro neúčast je buď příprava na další kola, vlastní program, nebo psaní ballotů
  • Připravíme metodický blog o tom, jak efektivně psát balloty
  • Návrhy na změny pravidel a soutěžního řádu
   • V FAQ vysvětlíme, jak funguje losování a určování pořadí na turnaji
   • Nebudeme účastníkům dávat medaile
   • Do etického kodexu přidáme informaci o tom, že je možné individuálně požádat o oslovování preferovaným zájmenem
   • Vznikne pracovní skupina, která prozkoumá možnosti zavedení konstruktivní role negace a rozšíření třetích řečí na komparativní; připraví také testovací debaty
   • Přípravíme metodický blog na téma analýza vs. důkazy
 5. Rozhodčí
  • Školení rozhodčích proběhne 30. 9.-2. 10.
  • Zimní proběhne, pokud o něj bude zájem
  • Zvyšování kvality rozhodování
   • Budeme apelovat na rozhodčí, aby skutečně odevzdávali debatérům balloty
   • Na školení rozhodčích budeme propagovat nahrávání do greyboxu 2.0
   • Na rozhodcovském briefingu na začátku sezóny ukážeme rozstřel bodů, které rozhodčí dávají
   • Budeme hledat cesty pro kalibrací bodování
   • Budeme apelovat na rozhodčí, aby neprotahovali zpětnou vazbu
   • Budeme debatérům říkat, aby vyplňovali formulář hodnocení rozhodčích, pokud se jim nelíbilo konkrétní rozhodnutí
   • Do FAQ přidáme informaci o tom, proč musí být rozhodčí starší 18 let
   • Do FAQ přidáme informaci o tom, proč je bodový rozsah 50-100 a proč se nejčastěji používají hodnoty 65-85
  • Budeme se snažit zrychlit proces obnovení akreditace, ballot nemusí číst všichni členové ŘS
 6. Kluby
  • Udržitelnost a zvyšování počtu
   • Zvýšení podpory ze strany ADK (častější kontakt, komunikace s rodiči)
   • Na začátku roku budeme nabízet úvodní školení pro zájemce
  • Školení debatérů
   • Aktualizujeme formát a prezentace pro školitele
  • Školení učitelů
   • Budeme podávat žádost o akreditaci 2 DVPP školení učitelů
    • Rozvoj klíčových kompetencí metodou debaty – základní kurz
    • Rozvoj klíčových kompetencí metodou debaty – rozšiřující kurz
 7. Teze
  • Členská základna má zájem o více nepřipravených tezí
  • Jeden turnaj v každé jazykové větvi bude mít 1 připravenou a 3 nepřipravené
  • Pohárové turnaje mohou budou mít 1 připravenou a 3 nepřipravené teze
  • Už nebudeme dělat výběr ze 3 nepřipravených tezí
 8. Projekty
  • Projekt 0088
   • Blíží se druhá monitorovací zpráva
   • Připravujeme vydání učebnice
  • Projekt Základní školy
   • Metodika dokončena
   • Začátek oslovování základních škol a dobrovolníků
  • Projekt GEASA
   • Upgrading Global Education Across Subject Areas
   • Výstupy:
    • R1: Training modules for teachers and trainers (Jakub Hampl)
    • R2: Methodological manual (Jakub Szymsza)
    • R3: Toolkit for teachers and students on transdisciplinary approaches to current issues (taky)
    • R4: E-learning platform (Eva Pospíšilová)
   • Zapojení učitelů a využití ve školách
  • Projekt NGL
   • New Global Learning
   • Výstupy:
    • R1: Training modules for youth workers and trainers
    • R2: Youth worker toolkit on approaching contemporary issues
    • R3: E-learning platform for individuals and groups
   • Zapojení trenérů a využití v debatních klubech
  • EduFestival – prezentační stánek v rámci odpoledního programu
  • READYCON
   • Reklamní banner A5 v elektronické brožuře pro účastníky
   • Článek a reklamní banner v e-knize o budoucnosti práce
 9. Mezinárodní aktivity
  • IDEA
   • Letos pořádá WSDC
   • Youth Forum 2022 na přelomu srpna a září
  • WSDC
   • Letos opět online
   • 7.-18. srpna
   • Tým: Adam Černička, Tomáš Galnor, Nicolas Ivanov, Václav Kuboň, Vojtěch Pokorný
   • Trenér: Alexandr Carr
   • Rozhodčí: Anna Čámská, Richard Gracla, Filip Vrťo
   • Časoměřiči: různí debatéři
   • Technická podpora: Václav Soukup
  • PDS
   • Největší ročník: 84 týmů
   • Příští rok ideálně fyzicky
 10. Ostatní
  • Alumni program
   • Založíme FB skupinu, začneme pořádat srazy
  • Ambasador
   • Najdeme influencera, který by podporoval naši činnost a pomohl nám s medializací