Asociace, Výnos

Výnos předsedkyně představenstva č. 4/2021 o jmenování člena výboru pro teze

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Na návrh vedoucí výboru pro teze předsedkyně představenstva spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu Josefa Mezeru jako člena výboru pro teze.

Článek 2

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2022. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva