Debatní liga

První turnaj Debatní ligy

Zveme vás na první debatní turnaj v českém jazyce, který proběhne 22.-24. října 2021 v Opavě!

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

EU by měla zavést jednotná pravidla pro fungování trhu práce

dvě debaty na tezi z okruhu Ekologie a energetika,

Vlády rozvinutých zemí by měly přijímat opatření poškozující ekonomiku (zastavení těžby černého uhlí, omezení těžkého průmyslu), pokud přispějí k řešení klimatické krize

a jedna debata na nepřipravené teze.

S přípravou na tezi „EU by měla zavést jednotná pravidla pro fungování trhu práce“ vám mohou pomoci poznámky od tezového výboru.

Program

pátek:
18:00 večeře
19:00 zahájení turnaje
19:15 školení debatérů a rozhodčích

sobota:
9:00 první kolo debat (trh práce)
11:00 druhé kolo debat (trh práce)
13:00 oběd
15:00 zadání nepřipravené teze
16:00 třetí kolo debat (nepřipravená)
18:00 večeře
19:00 panelová diskuze Young European Citizens

neděle:
8:00 čtvrté kolo debat (klimatická krize)
10:00 páté kolo debat (klimatická krize)
12:00 zakončení turnaje, vyhlášení výsledků

Organizační informace

Turnaj proběhne v prostorách Mendelova gymnázia v Opavě (Komenského 5, 746 01 Opava).

Ubytování a stravování

Ubytování je zajištěno v domově mládeže Střední školy hotelnictví (Alšova 24-28, 746 01 Opava) a v domově mládeže Střední školy technické (Kolofíkovo nábř. 1062, 747 05 Opava). Stravování je zajištěno formou páteční večeře, sobotního oběda a sobotní večeře ve školní jídelně.

Hygienická pravidla

Pro všechny akce ADK platí hygienická pravidla pro zamezení šíření nakažlivých nemocí. Mimo jiné mají všichni účastníci při příjezdu povinnost prokázat svoji bezinfekčnost jedním ze stanovených způsobů (například certifikátem o očkování, či testu).

Členské příspěvky

Poplatek pro účastníky školení sestává ze dvou částí:

  • 50 Kč – členský příspěvek za školní rok (platí se pouze jednou)
  • 750 Kč – členský příspěvek účastníka turnaje Debatní ligy

Rozhodčí a pedagogický dozor hradí pouze členský příspěvek za školní rok. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Platba musí být uhrazena do pátku 15. října 2021 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc.

Přihlášky

Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému do čtvrtku 14. října do 14:00.

Jak se zaregistrovat na debatní turnaj? Tento návod Vám pomůže.

Kontakt

Dotazy prosím zasílejte na adresu jakub.neuzil@debatovani.cz, v urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 737 739 547.


Turnaj je součástí projektu Future of Europe Debates podpořeného z programu Evropa pro občany.