Asociace, Výnos

Výnos předsedkyně představenstva č. 3/2021 o jmenování členů výboru pro teze

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Na návrh vedoucí výboru pro teze předsedkyně představenstva spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu tyto členy výboru pro teze spolku:

  • Jakuba Hampla;
  • Davida Humla.

Článek 2

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 2021. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva