Asociace, Výnos

Výnos předsedkyně představenstva č. 2/2021 o jmenování členů výkonného výboru

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Na návrh výkonného ředitele předsedkyně představenstva spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu tyto členy a členky výkonného výboru spolku:

  • Adama Borna
  • Hanu Buškovou
  • Barboru Lacinovou
  • Prokopa Maršíka
  • Jakuba Neužila
  • Zbyňka Piecha
  • Juditu Zelbovou

Článek 2 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 3. května 2021. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva