Zahraničí

Rozhodčí na online WSDC 2021

Nabízí se jedinečná šance vyzkoušet si rozhodování na mistrovství světa v debatování, které se vzhledem ke koronavirové situaci uskuteční online.

Termín: Proběhne celkem 8 základních kol, po dvou každý den 26.-27. a 29.-30. července. Je možné si zvolit rozhodování jedné ze dvou divizí. Východní polokoule bude debatovat v dopoledních hodinách středoevropského letního času, západní ve večerních. Samozřejmě není nutné rozhodovat všechna kola.

Požadavky: Je dobré mít alespoň základní znalost World Schools formátu, rozsáhlé zkušenosti nejsou potřeba. Rozhodčí jsou na základě testu rozřazeni a nikdo není vystaven situaci, kdy by musel rozhodovat debatu, na kterou svými zkušenostmi nestačí. Existuje institut stínového rozhodčího (“shadow judge”), který vám umožní debatu rozhodovat a dát zpětnou vazbu, avšak vaše rozhodnutí se nezapočítává. Mnozí stínový rozhodčí se po několika kolech stávají standardními rozhodčími.

Přihlášky: Prostřednictvím google formuláře do pátku 28. 5. 2021 večer.