Debatní liga

Druhý turnaj Online Debate League

Uzávěrka přihlášek prodloužena do 19. ledna!
Pozvánka a informace k druhému turnaji Online Debate League, který proběhne 22.-24. ledna 2021.


Druhý turnaj Online Debate League

22.-24. 1. 2021, Zoom

Infoweb pro rozhodčí

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

Western democracies should improve the situation of people of North Korea. (P)

dvě debaty na tezi z okruhu Média,

Social media are harmful to democracy.

a jedna debata na nepřipravenou tezi.

Upozorňujeme, že teze o Severní Koreji je plánová. Jak debatovat na plánovou tezi najdete v 10. kapitole metodiky.

Program

pátek
18:00 Zahájení turnaje
18:30 První kolo debat (North Korea)

sobota
9:00 Druhé kolo debat (North Korea)
17:00 Vyhlášení nepřipravené teze a nalosování týmů
18:00 Třetí kolo debat (impromptu)

neděle
9:00 Čtvrté kolo debat (social media)
17:00 Páté kolo debat (social media)
19:00 Vyhlášení výsledků turnaje

Technické předpoklady

Debatovat se bude přes platformu Zoom. Je možné se připojit přes webový prohlížeč (Google Chrome) nebo si stáhnout jednoduchou aplikaci na PC, MacOS, Linux, Android, nebo iOS. Mikrofon a internetové připojení jsou nezbytné. Webkamera vítaná, ale není nutná. V případě výpadků připojení můžete být požádáni předsedou panelu o vypnutí kamery, a to i během řeči.

Specifika e-debaty

  1. Internet je sice povolen, ale je lepší se soustředit na debatu, než něco horlivě googlit.
  2. Čas si měří sami řečníci. Čas na přípravu oznamuje časomíra normálně.
  3. Předem si rozmyslete kompozici kamery a zapněte si světlo v místnosti. Některé debaty mohou být po individuální domluvě nahrávané. Podívejte se, co máte za sebou.
  4. Ujistěte se, že víte, kde máte mikrofon. Pokud nemluvíte, mějte ho, prosím, vypnutý. Nešustěte papíry. Mluvte vždy na mikrofon a nenatáčejte od něj hlavu během řeči, to platí zejména pro směrové mikrofony. Čemu nebude rozumět, to nezaznělo.
  5. Udělejte si týmové konverzace. Vyzkoušené platformy jsou Messenger a Discord.
  6. Hlídejte si lépe váš čas. Bohužel se nepodařilo vymyslet způsob jak čas řeči předat, tak si ho prosím měřte sami.
  7. Je vhodné používat u Zoomu Gallery view, snadněji zjistíte, že to někomu „vypadlo“. Pokud by se tak stalo, nebojte se debatu okamžitě přerušit, dokud se daný člověk nepřipojí zpět, zvláště pak, pokud je to rozhodčí.
  8. Pokud to vaše technické možnosti dovolují (rychlost internetu), zapněte si i kameru.
  9. Elektronický ballot vám zašlou rozhodčí přes Zoom, či jiným způsobem

Tutoriál

Registrace

Debatéři platí 100 Kč jako členský příspěvek za účast na online debatním turnaji.

Celou platbu uhraďte do úterý 19. ledna 2021  na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. V případě, že se debatér nezúčastní turnaje, nebo bude odhlášen po 19. lednu, uhradí stornopoplatek ve výši 100 Kč.

Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému greybox do úterý 19. ledna do 20:00.


Kontakt na organizátory

Své dotazy posílejte na adresu info@debatovani.cz. V případě akutních problémů během turnaje volejte na +420 725 992 360.