Debatní liga, Ředitelství soutěží, Rozhodnutí představenstva

Pokračování debatní sezóny 2019/20

Ředitelství soutěží a představenstvo ADK se rozhodly, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, přijmout podle bodu 4.1 Soutěžního řádu následující mimořádná opatření:


 1. Debatní sezóna 2019/20 se prodlužuje nejméně do 31. 5. 2020.
 2. Třetí turnaj Debatní ligy a Debate League, který se měl konat od 13. 3. 2020 v Nymburce, se ruší bez náhrady. Zaplacené účastnické poplatky budou refundovány.
 3. Limit pro postup do finálového turnaje Debatní ligy a Debate League se, pro každou jazykovou mutaci, snižuje ze 7 debat na 4. To má za následek, že:

Do finálového turnaje Debatní ligy postupují následující týmy:

 • 1. místo – 1764¹ᐟ² (DK při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově) 
 • 2. místo – Neutrality (Gymnázium Jakuba Škody Přerov)
 • 3. místo – Negace (OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.)
 • 4. místo – Angiportum (Debatní klub Nad Alejí)
 • 5. místo – Na ostro (Gymnázium Příbram)
 • 6. místo – KPSPSMR (Mensa gymnázium)
 • 7. místo – GYRA 4 (Gymnázium Havířov – Podlesí)
 • 8. místo – Voldy na vodítku (Gymnázium Příbram) 
 • 9. místo – Modrá velryba (Gymnázium F.X. Šaldy Liberec)
 • 10. místo – Slav Princesses (Mendelovo gymnázium Opava)
 • 11. místo – Černá kronika (Gymnázium Opatov)
 • 12. místo – ČTYŘI IKS (Gymnázium Kojetín)

Náhradníky jsou (13. místo) Triumvirorum (Gymnázium Hello) a (14. místo) Luftwafle (Gymnázium Brno-Řečkovice). 

Do finálového turnaje Debate League postupují:

 • 1. místo – Boží trojjedinost (OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.)
 • 2. místo – 1764¹ᐟ² (DK při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově)
 • 3. místo – Slav Princesses (Mendelovo gymnázium Opava)
 • 4. místo – Neutrality (Gymnázium Jakuba Škody Přerov)
 • 5. místo – Henlo (Gymnázium Hello)
 • 6. místo – Angiportum (Debatní klub Nad Alejí)
 • 7. místo – Non intellego (OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.)
 • 8. místo – MMA (LEAF Academy)

Náhradníky jsou (9. místo) Vlhká trojka (Gymnázium F.X. Šaldy Liberec) a (10. místo) idk (Park Lane International School)

 1. Finálový turnaj Debatní ligy a Debate League a přidružený Open turnaj se z původního termínu 24. – 27. 4. 2020 odkládá na neurčito. Termín finálového turnaje bude vyhlášen poté, co vláda České republiky zruší zákaz hromadných akcí a obnoví výuku na středních školách, a to v souladu se bodem 3.6.4 Soutěžního řádu nejméně tři týdny předem. 
 2. Na finálovém turnaji DL proběhne v každém jazyce debata na tezi Otčenáškova kniha Romeo, Julie a tma by neměla být povinnou četbou na českých školách. // Romeo, Juliet and Darkness by Jan Otčenášek should not be on required reading list at Czech schools. Dále bude zadána na Debatní lize jedna nepřipravená teze související s dílem Karla Čapka Bílá nemoc a na Debate League jedna nepřipravená teze související s dílem Raye Bradburyho Fahrenheit 451. Zbývající připravené teze a los finálového turnaje budou vyhlášeny současně s propozicemi finálového turnaje. Open turnaj proběhne na tezi související s dílem J. K. Rowlingové Harry Potter a kámen mudrců.
 3. Valná hromada ADK bude svolána po zrušení zákazu hromadných akcí v nejbližším vhodném termínu, nejlépe v průběhu finálového turnaje.
 4. Vzhledem k nejistotě dalšího vývoje pandemie koronaviru je možné, že budeme muset finálový turnaj DL zrušit, nebude-li po zrušení zákazu hromadných akcí a obnovení výuky dostatečný časový prostor pro jeho uspořádání.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Ředitelství soutěží.