Debatní liga

První turnaj XXIV. ročníku Debatní ligy

Pozvánka na první turnaj XXIV. ročníku Debatní ligy, který proběhne 19.-21. října 2018 v Hradci Králové


100 let republiky v Hradci

19.-21. říjen 2018, Hradec Králové

Místo konání

Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábř. 682/12, 500 02 Hradec Králové.

Ubytování a stravování

Účastníci budou ubytováni v Domově mládeže, Jana Masaryka 632/28, 500 12 Hradec Králové.
Stravování bude zajištěno formou sobotního oběda a večeře.

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody než užitku.

dvě debaty na tezi z okruhu Ženy,

Tradiční úlohy muže a ženy v rodině jsou v moderní společnosti přežitkem.

a jedna debata na nepřipravené teze.

Nepřipravené teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

Program

pátek
od 16:30 Možnost ubytování
18:00 Zahájení XXIV. ročníku Debatní ligy
18:30 První kolo debat (jaderné zbraně)

sobota
9:00 Druhé kolo debat (jaderné zbraně)
11:00 Třetí kolo debat (úlohy muže a ženy)
13:00 Oběd
14:30 Losování nepřipravené teze / Setkání rozhodčích a koučů
15:30 Čtvrté kolo debat (nepřipravená teze)
18:00 Večeře
19:00 Společný večerní program

neděle
9:00 Páté kolo debat (úlohy muže a ženy)
11:30 Vyhlášení výsledků turnaje
12:00 Ukončení turnaje

Přihlášky

Hlásit se můžete pomocí nového systému do pátku 12. října 2018 do 14:00.

Platby za pobyt na turnaji

Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2018/19 je možno zaplatit také až na turnaji):
Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Celou platbu uhraďte do pátku 12. října 2018 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 5. října 2018 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 12. říjnu 2018, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky do ADK

Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

Kontakt na organizátory

Své dotazy posílejte na adresu zbynek.piech@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 608 731 553 (Zbyněk Piech).

Těší se na vás organizátoři Zbyněk Piech a Tomáš Kotler!

Spolufinancováno v rámci programu Evropské unie "Evropa pro občany"
Spolufinancováno v rámci programu Evropské unie „Evropa pro občany“