Debatní liga

Hlasování o tezích a okruzích na jaro 2018

Hlasujte pro svá oblíbená témata a ovlivněte tak jarní část Debatní ligy!

Podzimní část Debatní ligy právě skončila a Vás jistě už zajímá, o čem se bude debatovat v jarní části debatní ligy. I nyní budou o výběru tezí spolurozhodovat členové ADK – debatéři, koučové a rozhodčí, prostřednictvím hlasování. Ředitelství soutěží se snažilo vycházet z návrhů, které nám poslala členská základna, a děkujeme všem, kteří se zapojili do tvorby tezí.

Kdo může hlasovat? Každý, kdo je členem ADK, či se stane členem do uzávěrky hlasování. Pokud ještě nejste členem ADK, vyplňte ve formuláři svůj email a my vás kontaktujeme. Prosíme, aby každý hlasoval pouze jednou! Duplicitní hlasy nemilosrdně škrtneme.

Jak hlasování probíhá? Hlasovat o tezích a okruzích můžete v online formuláři, a to nejpozději do 22. prosince 2017 12:00. Každý člen ADK má možnost hlasovat pro 1 tezi a 1 okruh. Následně budou hlasy sečteny a výsledky vyhlášeny.

Proč hlasovat? Máte možnost ovlivnit, jak bude vypadat druhá polovina sezóny, a vybrat si, která témata vás osobně nejvíce zajímají či na kterých se nejvíce naučíte.

Teze k hlasování:

  • Mezinárodní ekonomické sankce přináší více škody než užitku. Ekonomické sankce jsou legitimním prostředkem mezinárodního práva. Bývají uvalovány na státy, které nedodržují mezinárodní právo, ať už porušováním lidských práv, napadnutím okolních států či vývojem zakázaných bojových prostředků. Otázka však zní, zda tyto sankce dokáží naplnit svůj účel, či zda spíše poškodí ty, které si kladou za cíl chránit.
  • Je nám lépe bez USA jako světového policajta. Po podstatnou část 20. století zasahovaly Spojené státy v místech konfliktu a snažily se tento konflikt urovnat. Hrozba intervence ze strany USA byla často tím hlavním strašákem pro diktátorské režimy. Poslední dobou však USA na tuto svoji roli rezignovaly a americká armáda opouští své základny ve světě. Přinese to světu větší bezpečnost a prosperitu, nebo USA plnily nezbytnou roli, kterou nikdo jiný nedokáže vykonávat?
  • Měli bychom zavést stoprocentní dědickou daň. Všichni jsme zvyklí na model, kdy se majetek přesouvá z rodičů na děti a narodit se do bohaté rodiny je opravdu terno. Je to ovšem spravedlivé uspořádání? A jak by vypadal svět, kdy by měli všichni více méně stejnou startovací pozici a o svou prosperitu by se museli zasloužit?
  • Stát by měl blokovat zpravodajské servery, které šíří smyšlené informace. Svoboda slova je jedním z výdobytků demokracie a pojistkou proti nástupu totalitního režimu. Platí však tato premisa v době internetu a sociálních sítí, kdy se člověk může dostat velmi jednoduše do sociální bubliny, která mu bude sdělovat samé smyšlené informace? Jak je možné se v demokracii rozhodovat, pokud naše vnímání světa nemá s realitou nic společného? A má tedy stát právo či dokonce povinnost bránit šíření zjevných lží?

Okruhy k hlasování:

  • Historie Příští rok nás čeká mnoho zajímavých výročí: 100 let od vzniku Československa, 80 let od Mnichovské dohody, 70 let od Vítězného února, 50 let od Pražského jara a 25 let od vzniku České republiky. A světové dějiny přinášejí také mnoho zajímavých témat k debatě. Bylo atomové bombardování Japonska ospravedlnitelné? Jaké byly důsledky říjnové revoluce v Rusku?
  • Manželství a partnerství Polovina dětí se dnes v Česku rodí nesezdaným párům. Má manželství v tradiční podobě ještě smysl? Jak těžké má být dosáhnout rozvodu? Měli bychom povolit manželství homosexuálů?
  • Zaměstnanci a zaměstnavatelé Lidé v produktivním věku tráví v zaměstnání nejméně třetinu svého času. Jak moc má stát vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů regulovat? Má být například povoleno propustit zaměstnance bez udání důvodu? A jak zařídit, aby ženy braly stejně jako muži?
  • Moderní technologie V době, kdy se točili Mach a Šebestová, bylo sluchátko bez drátu absurdní fantazií. Dnes ho máme každý v kapse. Máme zavádění nových technologií regulovat, nebo nechat všemu volný průběh? Čím se budou lidé živit, až jejich práci nahradí roboty? A má stát regulovat sociální sítě?

Upozornění: Ředitelství soutěží si vyhrazuje právo tezi nebo okruh určit nebo upravit v případě, kdy by to bylo nutné pro financování turnajů Debatní ligy.