National Squad


WSDC

World Schools Debating Championships je prestižní mistrovství světa v debatování středoškolské mládeže, kterého se již od roku 1988 každoročně účastní pětičlenné týmy z cca 50 zemí světa. Každá země může vyslat jeden tým, trenéra a určený počet rozhodčích. Debatér musí být středoškolským studentem a v první den soutěže nesmí dosáhnout věku 20 let. Debatuje se ve zvláštním formátu vytvořeném právě pro potřeby této soutěže. Česká republika se soutěže pravidelně účastní od roku 1995. Největším úspěchem v těžké konkurenci zemí, pro něž je angličtina rodným jazykem a které mají často stoletou tradici debatování, je postup do osmifinále v roce 1999.

Asociace debatních klubů je členem organizace, která Mistrovství pořádá (WSDC Ltd.). Mistrovství se koná každoročně v jiném státě, obyčejně v létě. Podrobnější informace o WSDC, včetně pravidel soutěže, jsou k dispozici zde. Díky WSDC se tak čeští debatéři v posledních letech dostali do Singapuru, Stuttgartu či na Bali.

Od roku 2010 se pětičlenný národní tým vybírá ze širší skupiny zájemců o reprezentaci – National Squad.

National Squad

Původní instituci Národního týmu, který se vybíral zvlášť pro každý ročník Mistrovství světa v debatování (WSDC), nahradil od roku 2010 tzv. National Squad. National squad je otevřenou skupinou debatérů, kteří mají zájem o reprezentaci České republiky na zahraničních akcích. Do National Squad se může, a to kdykoli v průběhu debatní sezóny, přihlásit každý účastník debatních soutěží pro talentovanou mládež, který vládne angličtinou na komunikativní úrovni. Případní zájemci se mohou hlásit na adrese zahranici@debatovani.cz.

Trenéra National Squad vybírá na základě výběrového řízení Zahraniční výbor. Výběrové řízení vyhlašuje výbor na internetových stránkách, nejčastěji po skončení turnaje WSDC. Přihlášku do konkursu může podat zájemce, který má po maturitě, vládne anglickým jazykem, vyzná se ve formátu mistrovství světa a má zkušenosti s trénováním a s účastí na mezinárodních debatních turnajích. Výběr probíhá na základě předloženého programu trenéra a osobního pohovoru s členy výboru. V současné době je trenérem National Squad Richard Gracla.

National Squad se pod vedením trenéra na pravidelných schůzkách připravuje na zahraniční turnaje. Z National Squad se vybírají reprezentační týmy pro jednotlivé mezinárodní turnaje ve formátu WSDC, zejména pak národní tým České republiky pro samotný turnaj Mistrovství světa v debatování WSDC. Dlouhodobá příprava umožňuje jednak lepší přehled o znalostech a schopnostech debatérů, jednak efektivní předávání zkušeností začínajícím reprezentantům. S přípravou National Squad pomáhají rovněž členové Zahraničního výboru a další zkušení koučové a rozhodčí.