IDEA


Asociace debatních klubů je členkou IDEA od jejího vzniku v roce 1999. IDEA je spolkem podle nizozemského práva, který sdružuje národní debatní asociace více než 50 zemí světa, v nichž se debatuje ve více než 60 jazycích. Jejím cílem je rozšiřování a podpora akademické debaty jako unikátního efektivního nástroje vzdělávání mládeže a výchovy aktivních a sebevědomých členů občanské společnosti. Zvláštní pozornost je věnována uvádění debaty do zemí, kde je rozvoj demokratické občanské společnosti, založené na toleranci a svobodě projevu, teprve v počátcích.

Aktivity IDEA sahají od tvorby metodiky vzdělávání debatou a školení trenérů a debatérů po pořádání mezinárodních debatních turnajů a vzdělávacích akcí. Členové ADK se uvedených aktivit aktivně účastní. Člen ADK René Brinda byl do roku 2008 členem představenstva IDEA.

Informace o IDEA jsou k dispozici kliknutím na následující obrázek.