Debatní program pro žáky základních škol

Podpora extremistických a populistických stran mezi mladými lidmi v České republice neustále roste. Příčinou je nedostatečná orientace vzdělávacího systému na kritické myšlení, mediální gramotnost a výchovu k aktivnímu občanství.
Cílem projektu je rozšířit na základních školách debatování jako metodu neformálního vzdělávání, která prokazatelně rozvíjí schopnost kritického myšlení i demokratické hodnoty účastníků. Obsahem projektu je pořádání debatních turnajů a vzdělávacích workshopů pro žáky i učitele, které rozvinou jejich dovednosti a hodnotový systém.

Základní údaje o projektu

Název: Debatní program pro žáky základních škol
Číslo projektu: 62500-2021-005-0135
Termín realizace: od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2024
Výše nadačního příspěvku: 39 510,08 €

Informace o dění v projektu

Aktuální informace o projektu shrnuje pravidelný newsletter a fotogalerie.

Kontaktní údaje

Koordinátorka projektu: Barbora Lacinová
E-mail: barbora.lacinova@debatovani.cz

Informace v angličtině

Project name: Debate Program for Middle School Students

The project solves the formal education system’s lack of focus on critical thinking, media literacy, and active citizenship. The support of extremist and populist parties among young people in the Czech Republic is constantly growing. It is caused by the formal education’s lack of focus on critical thinking, media literacy, and active citizenship. The aim of this project is to tackle this problem by introducing debating as a method of non-formal education in middle schools because debating was proven to improve the critical thinking skills and develop democratic values of its participants. Debate tournaments and educational workshops for at least one thousand pupils (aged 11-15) and fifty teachers will be organized in this project to improve their skills and develop their values. As a part of the organization’s capacity building, a significant amount of time will be devoted to volunteer training and development.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

“The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”