Debate League, Debatní liga

Teze a okruhy 2023/2024

Výbor pro teze vyhlašuje témata pro debatní sezónu 2023/2024


Pro XXIX. ročník Debatní ligy a Debate League vyhlašujeme tyto připravené teze a okruhy:

Podzimní část:

Teze:

Nárůst zakázkové ekonomiky přináší více škody než užitku / The rise of the gig economy brings more harm than good

Okruh:

Politika / Politics

Niccolo Machiavelli považoval politiku a moc za synonyma. V rámci okruhu politiky budeme diskutovat o lidských a společenských procesech v rámci státu. Odpovědi na tyto otázky budou klíčové pro většinu debat a tezí, se kterými se budete potkávat. Co je to politická moc a kdo ji má mít pod kontrolou? Kdy může stát legitimně vynucovat svoje zákony? Který politický systém či systém voleb by fungoval nejlépe v naší společnosti? Do kterých lidských práv může „vladař” zasahovat?

Jarní část:

Teze:

Západní demokracie by měly omezit vliv Číny ve světě (P) / Western democracies should limit the global influence of China (P)

Okruh:

Zdraví / Health

V rámci okruhu zdraví se zaměříme na nejrůznější aspekty péče o tělo i mysl. Při přípravě se můžete zamyslet například nad těmito otázkami: Jak vypadá zdravotní péče v ČR, z čeho je hrazena, a jaké alternativní systémy financování existují ve světě? Co vše by mělo být hrazeno ze zdravotního pojištění? Měli bychom podporovat alternativní formy zdravotní péče? Kde se nachází hranice lékařské etiky? Jak se mění náš životní styl, a jak naše zdraví ovlivňuje například čas strávený na sociálních sítích?