Debatní liga

Školení debatérů, rozhodčích a učitelů

Zveme vás na první debatní akci v tomto školním roce!

Nauč se získávat poznatky o aktuálních tématech, přesvědčivě formulovat svůj názor a prezentovat jej, argumentovat věcně a eticky, třídit a tříbit své myšlenky, mluvit před publikem bez trémy, hodnotit kvalitu informací, kriticky myslet, pracovat se zdroji, daty a statistikami, poznej nové přátele. Začni debatovat!

Asociace debatních klubů, z.s. a OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. vás zvou na společnou úvodní akci, která proběhne 30. září – 2. října 2022. Vítáni jsou začínající debatéři, rozhodčí a učitelé, kteří se chtějí o debatování dozvědět více a zkusit koučování debatního klubu.

Jedete poprvé na debatní akci? Podívejte se, jak se na ni připravit a nic nezapomenout.

Školení debatérů

Školení je jedinečnou příležitostí k osvojení si nových debatních schopností a dovedností pod vedením metodiků Ředitelství soutěží. Začínající debatéry čekají celkem čtyři školící bloky a dvě debaty, v nichž budou moci otestovat své nově nabyté dovednosti.

Školení je určeno pouze úplným začátečníkům. Zkušenější debatéři se mohou zúčastnit školení rozhodčích (pokud splňují věkovou podmínku), mezinárodního online turnaje Paris World Schools Championship 2022 ve stejném termín.

Školení rozhodčích

Školení je otevřeno všem zájemcům, kteří by chtěli rozšířit řady akreditovaných rozhodčích. Jedinou podmínkou je dosažení 18 let věku v této debatní sezóně, tj. do 24. dubna 2023. Předchozí zkušenosti s formou KPDP ani akademickým debatováním nejsou nutné.

Školení učitelů

Školení je zaměřené především na učitele a všechny ostatní, kteří by se rádi dozvěděli, jak vypadá debatování, jak vést debatní klub nebo s čím může debatování pomoct ve výuce. Budete moct zhlédnout reálnou debatu a také Vás seznámíme s fungováním ADK i programy, které nabízíme.

Orientační harmonogram

pátek:
16:00 příjezd a ubytování
18:00 večeře
18:45 zahájení (v jídelně)
19:00 první blok školení / ukázková debata
sobota:
8:00 snídaně
9:00 další bloky školení
12:00 oběd
13:00 debaty
18:00 večeře
neděle:
7:30 snídaně
8:30 debaty
11:30 oběd a vyhlášení výsledků

Místo konání

Celá akce proběhne v areálu Open GateNa Návsi 5, 251 01 Babice.

Ubytování a stravování

Ubytování je zajištěno na kolejích na Open Gate. Stravování je zajištěno formou plné penze od páteční večeře po nedělní oběd.

Doprava

Nejlepší doprava na Open Gate je autobusem linky 364 z pražského Depa Hostivař (konečná stanice metra A).

Platby

Poplatek pro účastníky školení sestává ze dvou částí:

  • 50 Kč – členský příspěvek ADK
  • 950 Kč – členský příspěvek účastníka školení (pokrývá náklady na školení, ubytování a stravu)

Rozhodčí, školitelé a pedagogický dozor hradí pouze členský příspěvek za školní rok. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Přihlášky

Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému do pátku 23. září do 14:00. Po odeslání přihlášky vám systém vygeneruje fakturu s informacemi pro platbu.

Jak se zaregistrovat na debatní turnaj? Tento návod Vám pomůže.

Kontakt

Dotazy prosím zasílejte na adresu info@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon: +420 725 992 360 (Václav Soukup).

Na shledanou se těší,

Václav Soukup, Ředitelství soutěží a debatéři z Open Gate


„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“