Ředitelství soutěží

Staňte se členy Výboru pro teze

Asociace debatních klubů hledá členy Výboru pro teze.


Úkolem výboru bude navrhovat teze pro turnaje Debatní ligy a Debatního poháru. V letošní sezóně bude výbor poradním orgánem ředitelství soutěží. Po skončení sezóny činnost výboru vyhodnotíme a rozhodneme o dalším.

Kdo může být členem výboru?

Rozhodčí nebo bývalý debatér s ukončenou střední školou. Požadujeme alespoň 20 absolvovaných debat zapsaných v Greyboxu, v pozici debatéra nebo rozhodčího. Hledáme lidi spolehlivé a kreativní. Pobyt v ČR není podmínkou, naopak je tato funkce vhodná i pro bývalé debatéry – studenty v zahraničí.

Co se po Vás bude chtít?

Úkolem výboru bude před každým turnajem navrhnout nepřipravené teze a připravenou tezi z tématického okruhu. Připravené teze musí být vyhlášeny měsíc před turnajem. Aktivita v průběhu roku Vám tak zabere jednotky hodin měsíčně. Potom během léta bude třeba navrhnout i připravené teze a okruhy pro nadcházející sezónu, k tomu je vhodné svolat fyzické zasedání. Očekáváme, že k připraveným tezím bude výbor připravovat i metodické návody pro debatéry, jak tezi uchopit.

Jak a kdy se můžete přihlásit?

Vyplněním online formuláře do 31.10. 2019. V rámci formuláře po Vás budeme požadovat, abyste navrhli alespoň jednu připravenou a jednu nepřipravenou tezi, na kterou se ještě nedebatovalo, a rozebrali očekávanou argumentaci afirmace a negace, jakož i přínos teze pro vzdělání účastníků programu. Chceme totiž ověřit Vaše předpoklady pro tak odpovědnou funkci. Prosím, nenechávejte vyplnění formuláře na poslední chvíli. Během října Vám dáme vědět, jak jste ve výběrovém řízení dopadli.

Ředitelství soutěží