Debatní liga, Ředitelství soutěží

Teze a hlasování o okruzích XXIV. ročníku Debatní ligy

Hlasujte pro svá oblíbená témata a ovlivněte tak jarní část Debatní ligy!


Pro XXIV. ročník debatní ligy mění Ředitelství soutěží systém výběru tezí a vyhlašuje následující připravené teze:

Podzimní část:

„Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody než užitku.“
„The development of nuclear weapons has brought more harm than good.“

Jarní část:

„ČR by měla bojovat proti zadlužení svých občanů (P).“
„The Czech Republic should combat indebtedness of its citizens (P).“

Ředitelství soutěže děkuje všem, kteří zaslali své návrhy na teze pro letošní ročník. Ocenili jsme každého navrhovatele IB bodem. Vaše návrhy byly použity jako inspirativní zdroje pro konečné teze a okruhy, případně pro nepřipravené teze pro turnaje následující sezóny.

Okruhy, ze kterých Ředitelství soutěží vybere další teze pro jednotlivé turnaje, budou i nadále určeny hlasováním členské základny.

Kdo může hlasovat? Každý, kdo je členem ADK, či se stane členem do uzávěrky hlasování. Pokud ještě nejste členem ADK, vyplňte ve formuláři svůj email a my vás kontaktujeme. Prosíme, aby každý hlasoval pouze jednou! Duplicitní hlasy nemilosrdně šktneme.

Jak hlasování probíhá? Hlasovat o tezích a okruzích můžete v online formuláři, a to nejpozději do 31. srpna 2018 24:00. Každý člen ADK má možnost hlasovat pro 2 okruhy. Následně budou hlasy sečteny a výsledky vyhlášeny.

Proč hlasovat? Máte možnost ovlivnit, jak bude vypadat příští sezóna a vybrat si, která témata vás osobně nejvíce zajímají či na kterých se nejvíce naučíte.

Okruhy k hlasování:

Práce: Jak moc má stát zasahovat do vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli? Má stát právo nařizovat minimální mzdu, omezovat důvody, pro které lze propustit zaměstnance, nebo délku pracovní doby? Jak zajistit, aby na trhu práce nebyli diskriminování příslušníci menšin, absolventi bez praxe nebo naopak lidé před důchodem? Mají mít nezaměstnaní nárok na podporu?

Sport a kultura: Má stát podporovat pořádání sportovních a kulturních akcí, případně sportovní a kulturní aktivity pro mládež? Má být tělesná, hudební a výtvarná výchova na školách povinná? Měl by být doping ve sportu povolen? Jsou milionové platy špičkových sportovců spravedlivé? Lze ve jménu umění zasahovat do práv ostatních (např. grafitti)?

Rozvojové země: Pomáhá rozvojovým zemím tzv. rozvojová pomoc? Nebo by bylo lépe zavést volný obchod a nechat je, aby si pomohly samy? Mají mít rozvojové země úlevy z některých mezinárodních dohod a standardů (např. v ochraně životního prostředí, v bezpečnosti práce nebo v oblasti patentů na léky nebo některé technologie)? Je pro rozvojové země lepší demokracie, nebo osvícená diktatura?

Ženy: Jak dlouhá má být mateřská dovolená? Má stát podporovat, aby se ženy po porodu vracely dříve do práce? Jak zařídit, aby ženy měly stejné mzdy jako muži, aby byly ženy více zastoupeny v politice nebo v řízení větších firem? Chráníme dostatečně oběti domácího násilí? Má být ženské tělo používáno jako lákadlo v reklamě?

Nostalgie: Líbí se vám teze, o nichž debatovali Vaši rozhodčí? Z oficiálních tezí, o kterých se debatovalo v minulých ročnících, vybereme ty nejzajímavější a vyzkoušíme, jak v debatách na taková témata obstojí dnešní debatéři.