Debatní liga

Pozvánka na otevřený turnaj ve formě WSDC

Pozvánka na

  • Výjezdní seminář Debatování napříč osnovami
  • Otevřený turnaj Debatního poháru a Debate Cup


Datum konání

Praha, 15.-17. června 2018

Místo konání

Otevřený turnaj proběhne v prostorách Gymnázia, Praha 6, Nad Alejí 1952.

Debaty

Proběhne pět kol debat ve formě WSDC: dvě na každou připravenou tezi a jedna debata na nepřipravenou tezi.
Připravené teze:

  • Tato vláda by legalizovala všechny drogy | This House would legalize all drugs
  • Tato vláda by zrušila známkování na školách | This House would abolish grading at schools
Ubytování

Bude zajištěno na nedaleké koleji Větrník, Na Větrníku, 1932/18. Případně je možné zajistit si u pražských debatérů.

Stravování

Stravování je zajištěnou pouze formou sobotního společného oběda v přilehlé restauraci. Ostatní stravu si obstarají účastníci sami.

Program
pátek

17:45 zahájení turnaje
18:00 školení WSDC pro debatéry i rozhodčí

sobota

09:00 první kolo debat
11:00 druhé kolo debat
13:00 oběd
15:00 třetí kolo debat
17:00 čtvrté kolo debat
20:00 večerní program

neděle

08:30 zadání nepřipravené teze
09:30 páté kolo debat (nepřipravená teze)
11:30 vyhlášení výsledků
12:00 zakončení turnaje

Přihlášky

Své přihlášky posílejte do čtvrtku 7. června 2018 do 12:00 na e-mail registrace@debatovani.cz, přihlášku prosím vyplňte celou.
Rozhodčí se nyní mohou přihlašovat i přes greybox. Instrukce, jak to udělat najdete v tomto krátkém videu.

Platby za pobyt na turnaji

Platby jsou diferenciované podle členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2018/19 je možno zaplatit také až na turnaji):
Členové ADK

  • 200,- Kč za startovné a oběd
  • 550,- Kč za dotované ubytování

Nečlenové ADK

  • 1.000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru podle výnosu prezidenta ADK č. 1/2018.

Celou platbu uhraďte do pátku 8. června 2018 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 1. června 2018 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 8. červnu 2018, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Účastníkům, pro něž je účast na turnaji příliš nákladná, nabízíme možnost získat příspěvek ve výši 350 Kč ze sociálního fondu ADK. Podmínky a formulář žádosti najdete ve výnosu prezidenta ADK č. 1/2017.

Kontakt na organizátory

Dotazy prosím zasílejte na adresu vaclav.soukup@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon: +420 702 291 920.