Zahraničí

Pozvánka na podzimní mezinárodní akce

AKTUALIZACE – přihlašování prodlouženo
Zúčastněte se mezinárodního turnaje EurOpen ve Stuttgartu!


EurOpen´18

Termín: 8.-14. listopad 2018
Místo: Stuttgart, Německo
Jazyk: anglický
Formát: WSDC; proběhne 8 základních kol (4 na připravené teze a 4 na teze nepřipravené) a vyřazovací část (počínaje osmifinále, tedy ze základních kol postupuje 16 nejlepších týmů).
Počet týmů: Maximální počet týmů na turnaji je 40, pouze 2 týmy z jedné země.
Program: lze najít online na webových stránkách německé debatní organizace.
Účastnický poplatek a doprava: Účastnický poplatek je 220 euro a zahrnuje možnost debatovat, plnou penzi, ubytování a transport na turnaji a přístup na všechny společenské události. Pokud pojede více rozhodčích než týmů, bude startovné pro rozhodčí podle jejich celkového počtu sníženo dle rozhodnutí organizátorů turnaje.
V případě vážných problémů s financováním můžete požádat o příspěvek. O příspěvek se žádá v přihlášce.
Doprava: Doprava bude uskutečněna autobusem nebo vlakem. Náklady by neměly přesáhnout 2 000 Kč.
Přihlášky: Vyplněním online formuláře do 22. září 2018.

Účastníci z Prahy budou mít startovné pokryté z grantu Magistrátu hl. m. Prahy !


Creating Critical Minds and Voices in Europe: Academy

Mezinárodní asociace vzdělávání debatou IDEA ve spolupráci s národními debatními asociacemi pořádají v rámci projektu Creating Critical Minds and Voices in Europe mezinárodní akademii zaměřenou na otázky demokracie a lidských práv v současném světě.

Termín: 25.-29. října 2018
Místo: Athény, Řecko
Jazyk: anglický
Program: Na programu jsou 4 workshopy, každý o 90 minutách. Témata: argumentace a kritické myšlení, mezinárodní migrační a azylové právo, budoucnost Evropy, integrace kultur, politická participace a aktivismus, apod. Dále socializační aktivity, na dobrovolné bázi debatování, prohlídka Atén. Akce je vhodná i pro začátečníky (od cca 14 let), podmínkou je angličtina na komunikační úrovni.
Náklady: debatéři platí 50 EUR, cena zahrnuje ubytování, stravu, letenku Praha-Atény a dopravu v místě konání. Koučové mají účast na akci plně hrazenou z grantu EU.
Přihlášky: do 12. srpna 2018 vyplněním online formuláře. ADK má k dispozici 8 míst pro debatéry (ideálně 4 chlapci a 4 dívky) a 2 místa pro kouče. V případě vyššího počtu přihlášených vybere účastníky Zahraniční výbor.