Debatní liga

Třetí turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy

Pozvánka na třetí turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy, který proběhne 23.-25. února 2018 v Ostravě.

Levicová Ostrava
23.-25. únor 2018, Ostrava

MÍSTO KONÁNÍ
Gymnázium Hladnov, Hladnovská 35, Slezská Ostrava. Přezůvky s sebou.

DEBATY
V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na každou oficiální tezi a jedna debata na nepřipravené teze.
Oficiální teze:

  • Mezinárodní ekonomické sankce přináší více škody než užitku
  • Měli bychom podporovat vývoj umělé inteligence

Nepřipravené teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování bude zajištěno na:

Jak se dostat na gymnázium z rezidence Slezská najdete v přiloženém dokumentu.
Stravování bude připraveno formou sobotního oběda a večeře.

PROGRAM
pátek
od 17:00 Možnost ubytování
18:00 Zahájení turnaje
18:30 Akademie koučů

sobota
9:00 První kolo debat (ekonomické sankce)
11:00 Druhé kolo debat (ekonomické sankce)
13:00 Oběd
14:00 Administrativní okénko (výběr plateb za turnaj, přihlášek apod.)
15:00 Třetí kolo debat (umělá inteligence)
17:00 Čtvrté kolo debat (umělá inteligence)
19:00 Večeře
20:00 Společný večerní program – výšlap na haldu Ema

neděle
8:15 Losování nepřipravené teze
9:15 Páté kolo debat (nepřipravená teze)
11:30 Vyhlášení výsledků turnaje
12:00 Ukončení turnaje

PŘIHLÁŠKY
Své přihlášky posílejte do čtvrtku 15. února do 12:00 na e-mail registrace@debatovani.cz, přihlášku prosím vyplňte celou.
Rozhodčí se nyní mohou přihlašovat i přes greybox. Instrukce, jak to udělat najdete v tomto krátkém videu.

PLATBY ZA POBYT NA TURNAJI
Platby jsou diferencované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2017/18 je možno zaplatit také až na turnaji):
Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru podle výnosu prezidenta ADK č. 1/2018.
Celou platbu uhraďte do čtvrtku 15. února 2018 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 12. února 2018 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 15. únoru 2018, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

PŘIHLÁŠKY DO ADK
Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
Své dotazy posílejte na adresu jan.novotny@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 739 903 128.