Debatní liga

Třetí turnaj XXIII. ročníku Debate League

Pozvánka na třetí turnaj XXIII. ročníku Debate League, který proběhne 26.-28. ledna 2018 v Babicích u Prahy.

Judgment day
26.-28. leden 2018

MÍSTO KONÁNÍ
Celá akce proběhne v areálu Open Gate, Na Návsi 5, 251 01 Babice.

DEBATY
V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na zadanou nepřipravenou tezi z okruhu moderní technologie, dvě debaty na oficiální tezi a jedna debata na nepřipravené výběrové teze.
Oficiální teze:

  • International economic sanctions bring more harm than good

Nepřipravené výběrové teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno na kolejích na Open Gate. Stravování je zajištěno formou plné penze od páteční večeře po nedělní oběd.

DOPRAVA
Do Prahy je doprava na každém individuálně, z pražského Depa Hostivař (konečná stanice metra A) pak v 14:46 nebo v 15:46 autobusem linky 364. Upozorňujeme, že autobusy do Babic mívají v pátek občas zpoždění, takže je třeba nechat si rezervu.

PROGRAM
pátek
od 16:00 Možnost ubytování
od 18:00 Večeře
18:45 Zahájení turnaje
19:00 První kolo debat (sankce)

sobota
7:30 Snídaně
8:00 Zadání nepřipravené teze
9:00 Druhé kolo debat (nepřipravená teze – technologie)
11:00 Třetí kolo debat (sankce)
13:00 Oběd
15:15 Administrativní okénko (výběr plateb za turnaj, přihlášek apod.)
15:30 Zadání nepřipravené výběrové teze
16:30 Čtvrté kolo debat (nepřipravené výběrové teze)
18:30 Večeře
20:00 Společný večerní program

neděle
8:00 Zadání nepřipravené teze
9:00 Páté kolo debat (nepřipravená teze – technologie)
od 11:30 oběd
12:00 Vyhlášení výsledků a ukončení turnaje

PŘIHLÁŠKY
Své přihlášky posílejte do čtvrtku 18. ledna do 14:00 na e-mail registrace@debatovani.cz, přihlášku prosím vyplňte celou.
Rozhodčí se nyní mohou přihlašovat i přes greybox. Instrukce, jak to udělat najdete v tomto krátkém videu.

PLATBY ZA POBYT NA TURNAJI
Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2017/18 je možno zaplatit také až na turnaji):
Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Celou platbu uhraďte do čtvrtku 18. ledna 2018 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 11. ledna 2018 sleva 150,- Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 30. listopadu 2017, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

PŘIHLÁŠKY DO ADK
Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
Své dotazy posílejte na adresu petr.kouba@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 776 226 828.