Debatní liga

Druhý turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy

Pozvánka na druhý turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy, který proběhne 8.-10. prosince 2017 v České Třebové.

Třebovánoční turnaj
8.-10. prosinec 2017, Česká Třebová

MÍSTO KONÁNÍ
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, Skalka 1692, 560 18 Česká Třebová.
Přezůvky s sebou.

DEBATY
V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na zadanou nepřipravenou tezi z okruhu volby, dvě debaty na oficiální tezi a jedna debata na nepřipravené výběrové teze.
Oficiální teze:

  • Koncepce českého školství by měla být od základů změněna (P).

Nepřipravené výběrové teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

AKADEMIE KOUČŮ
Na turnaji v České Třebové připravujeme pokračování setkání koučů v rámci koučovské akademie, s nimiž jsme započali při turnaji v Přerově. Setkání proběhne v sobotu 9. prosince od 15:00 do 18:30 hodin. Pokud máte zájem přihlásit se na další modul koučovské akademie, vyplňte formulář, který slouží jako samostatná přihláška na setkání koučů.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování i stravování je zajištěno v areálu školy, kde proběhnou debaty. Stravování bude připraveno formou sobotní snídaně, oběda a večeře. Požadavky na vegetariánskou stravu hlaste v přihlášce. Ostatní stravu si obstarají účastníci sami.

PROGRAM
pátek
od 16:00 Možnost ubytování
18:00 Zahájení turnaje
18:30 První kolo debat (školství)

sobota
7:30 Snídaně
8:00 Zadání nepřipravené teze
9:00 Druhé kolo debat (nepřipravená teze – volby)
11:00 Třetí kolo debat (školství)
13:00 Oběd
15:15 Administrativní okénko (výběr plateb za turnaj, přihlášek apod.)
15:30 Zadání nepřipravené výběrové teze
16:30 Čtvrté kolo debat (nepřipravené výběrové teze)
18:30 Večeře
20:30 Společný večerní program

neděle
8:00 Zadání nepřipravené teze
9:00 Páté kolo debat (nepřipravená teze – volby)
11:30 Vyhlášení výsledků turnaje
12:00 Ukončení turnaje

PŘIHLÁŠKY
Své přihlášky posílejte do čtvrtku 30. listopadu do 14:00 na e-mail registrace@debatovani.cz, přihlášku prosím vyplňte celou.
Rozhodčí se nyní mohou přihlašovat i přes greybox. Instrukce, jak to udělat najdete v tomto krátkém videu.

PLATBY ZA POBYT NA TURNAJI
Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2017/18 je možno zaplatit také až na turnaji):
Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Celou platbu uhraďte do čtvrtku 30. listopadu 2017 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 24. listopadu 2017 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 30. listopadu 2017, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

PŘIHLÁŠKY DO ADK
Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY
Své dotazy posílejte na adresu gabriela.horynova@gmail.com. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 739 081 980.