Co je debata?

Proč debatovat?

Debatování dlouhodobě a systematicky pomáhá mladým lidem rozvíjet se v oblastech klíčových nejen pro studium. Dovednosti získané účastí v debatním programu jsou žádané na pracovním trhu a nepostradatelné pro život v dnešním komplexním a rychle se vyvíjejícím světě.

Kritické myšlení

Mladí lidé myslí díky účasti v debatním programu kriticky. Svět vnímají v souvislostech a skutečnosti ve vztazích. Umí provést logickou analýzu problémů a nacházet jejich řešení.

Mediální gramotnost

Účastníci programů ADK umí bez problému posoudit kvalitu informací, vyhledávat a ověřovat je. Dokáží rozpoznat důvěryhodný zdroj od nedůvěryhodného a ovládají práci s daty a statistikami.

Argumentace

Debatérky a debatéři jsou schopni nejen poznat, ale i aktivně tvořit kvalitní argumenty. Dokáží odůvodnit, proč si něco myslí a proč něco tvrdí.

Seberozvoj

Precizní vyjadřování, kultivovaný projev, týmová práce, pokrok v angličtině nebo mluvení před publikem bez trémy. Těmito a mnoha dalšími dovednostmi disponují účastníci programů ADK.

Názory a postoje

Mladí lidé se v programu setkávají se zásadními celospolečenskými tématy, pro která ve školních lavicích nezbývá prostor. Díky tomu rozšiřují své znalosti a budují si hodnotové postoje a názory.

Respekt a tolerance

Debatérky a debatéři nemyslí jednostranně. Umí naslouchat druhým, respektovat a zohledňovat jejich názory.

Zábava, přátelé, komunita

Akce ADK znamenají navazování nových přátelství, vzájemnou inspiraci a nezapomenutelné zážitky.

Chcete se zapojit?

Napište nám!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Mapa debatních klubů

Do programů ADK jsou zapojeny střední i základní školy z celé ČR. Hledáte nejbližší debatní klub? Nahlédněte do naší mapy debatních klubů!

Můžeme přijet
i k vám!

Nabízíme školení a workshopy z oblasti debatování, argumentace, kritického myšlení a mediální gramotnosti pro žáky i pedagogy. Chcete začít debatovat i u vás ve škole?
0

debat za školní rok

0

členů ADK

0

debatních klubů

Učíme přemýšlet debatou

Asociace debatních klubů

Jsme nezisková organizace, která vzdělává žáky základních a středních škol celosvětově rozšířenou metodou soutěžní debaty.
Žákům středních škol jsou určeny naše programy Debatní liga a její obdoba Debate League probíhající v anglickém jazyce, žákům základních škol je určena soutěž Debatiáda. Organizujeme vzdělávací školení a workshopy pro žáky, pedagogy, rozhodčí debat i dobrovolníky. Jednou ročně pořádáme také mezinárodní debatní turnaj Prague Debate Spring.

Naši partneři