Přehled oficiálních debatních tezí soutěže Debatní liga

Kategorie:  

Další teze najdete v aplikaci Greybox.

Oficiální teze pro sezónu 2017/2018, XXIII. ročník DL

"Koncepce českého školství by měla být od základu změněna (P).“ (podzimní část DL)
"The Czech education system should fundamentally change. (P)"

"Mezinárodní ekonomické sankce přináší více škody než užitku." (jarní část DL)
"International economic sanctions bring more harm than good."

Tématické okruhy:

 • Volby (podzimní část DL)
  • Stát by neměl omezovat výdaje na předvolební kampaň.
 • Moderní technologie (jarní část DL)
  • Měli bychom podporovat vývoj umělé inteligence.

Oficiální teze pro sezónu 2016/2017, XXII. ročník DL

"EU by měla dávat přednost snižování příjmové nerovnosti před ekonomickým růstem.“ (podzimní část DL)
"The EU should prioritise measures to decrease income inequality over ones incentivising economic growth."

"Zdravotnictví by nemělo být bezplatné." (jarní část DL)
"Healthcare should not be free of charge."

Tématické okruhy:

 • Vojna a mír (podzimní část DL)
  • Válka proti terorismu nezvýšila naši bezpečnost.
  • NATO by mělo obsadit Sýrii.
 • Náboženství (jarní část DL)
  • Státy EU by měly přijmout opatření k lepší integraci muslimů. (P)

Oficiální teze pro sezónu 2015/2016, XXI. ročník DL

"Stát by neměl jakkoliv omezovat projevy názoru.“ (podzimní část DL)
"The state should not in any way restrict the expression of opinion."

"Mezinárodní měnový fond přináší více škody než užitku." (jarní část DL)
"The International Monetary Fund brings more harm than good."

Tématické okruhy:

 • Evropská unie (podzimní část DL)
  • Zavedení Schengenského prostoru přineslo více škody než užitku.
  • EU by měla do roku 2020 přijmout Ukrajinu za člena.
 • Bioetika (jarní část DL)
  • Měli bychom zakázat potraty.

Oficiální teze pro sezónu 2014/2015, XX. ročník DL

"Organizované náboženství je v dnešní době škodlivé.“ (podzimní část DL)
"Organized religion of the current times is harmful."

"Měli bychom reformovat Radu bezpečnost OSN. (P)" (jarní část DL)
"The UN Security Council should be reformed. (P)"

Tématické okruhy:

 • Zločin a trest (podzimní část DL)
  • Měli bychom zavést trest smrti.
  • Veřejnost by měla mít na internetu volný přístup k celému trestnímu rejstříku.
 • Vzdělávání (jarní část DL)
  • Na českých středních školách by se v humanitních a společenskovědních předmětech mělo zkoušet spíše formou psaní esejí, než testováním znalostí zapamatovaných z probírané látky.

Oficiální teze pro sezónu 2013/2014, XIX. ročník DL

"Minimální mzda by měla být zrušena.“ (podzimní část DL)
"The minimum wage should be abolished."

"EU by měla otevřít hranice imigrantům." (jarní část DL)
"The EU should open doors to immigrants."

Tématické okruhy:

 • Rovnost pohlaví (podzimní část DL)
  • EU by měla zavést kvóty pro zastoupení žen v národních parlamentech členských zemí. (P)
  • ČR by měla přijmout opatření k vyrovnání výše platu mužů a žen. (P)
 • Internet (jarní část DL)
  • Stahování a sdílení hudby a filmů bez souhlasu autora by mělo být legalizováno.

Oficiální teze pro sezónu 2012/2013, XVIII. ročník DL

"Policie ČR a státní zastupitelství by měly mít více volnosti při odhalování korupce. (P)“ (podzimní část DL)
"Czech police and prosecution should be given more power to investigate corruption. (P)"

"Stát by měl zavést pouze jednu sazbu nepřímé daně pro všechny výrobky a služby." (jarní část DL)
"The state should introduce only one indirect tax rate for all goods and services."

Tématické okruhy:

 • Morální dilemata (podzimní část DL)
  • Každý by měl mít právo bránit svůj majetek se zbraní v ruce i za cenu usmrcení zloděje.
  • Je lepší protestovat a poškodit budoucnost svých dětí, než mlčky souhlasit s autoritativním/diktátorským režimem.
 • Blízký východ (jarní část DL)
  • Mezinárodní společenství by mělo vojensky zasáhnout v Sýrii.
  • Demokraticky zvolení islamisté jsou lepší než sekulární diktátoři.

Oficiální teze pro sezónu 2011/2012, XVII. ročník DL

"ČR by měla lépe chránit oběti domácího násilí. (P)“ (podzimní část DL)
"CR should better protect victims of domestic violence. (P)"

"Každý národ by měl mít právo na sebeurčení." (jarní část DL)
"Every nation should have the right to self-determination."

Tématické okruhy:

 • Eurozóna (podzimní část DL)
 • Pomoc třetím světu (jarní část DL)

Oficiální teze pro sezónu 2010/2011, XVI. ročník DL

"Zavedení školného na českých vysokých školách je krok špatným směrem.“ (podzimní část DL)
"The introduction of tuition fees at Czech Universities is not the way to go."

"Za určitých okolností by vláda měla lhát svým občanům." (jarní část DL)
"The government should lie to its citizens under certain circumstances."

Tématické okruhy:

 • Volební právo (podzimní část DL)
 • Islám v západní civilizaci (jarní část DL)

Oficiální teze pro sezónu 2009/2010, XV. ročník DL

"Česká republika by se měla vypořádat se svou minulostí."
"The Czech republic should deal with its past."

"Měli bychom podporovat vývoj a užívání geneticky modifikovaných organismů."
"We should support the development and use of genetically."

Tématické okruhy:

 • ekonomická krize (podzimní část DL)
 • atomové jádro (jarní část DL)

Oficiální teze pro sezónu 2008/2009, XIV. ročník DL

„Liberalizace obchodu s potravinami je cestou z potravinové krize.“
„The liberalization of agri-food trade is a solution of food crisis.“

„Mezinárodní společenství by mělo zasahovat do vnitřního vývoje méně rozvinutých zemí.“
„International community should interfere in the internal development of developing countries.“

„Prvky přímé demokracie jsou škodlivé.“
„When implemented the measures of direct democracy are harmful.“

Oficiální teze pro sezónu 2007/2008, XIII. ročník DL

„Situace v Číně spěje k revoluci.“
„China is headed for a revolution.“

„Boj proti globálnímu oteplování přináší více škody než užitku.“
„Efforts to address global warming do more harm than good.“

„Demokratické země by nikdy neměly omezovat občany ve vyjadřování názoru.“
„Democratic governments should not limit freedom of expression.“

Oficiální teze pro sezónu 2006/2007, XII. ročník DL

„Pro EU by bylo přínosem přijmout Turecko.“
„It is in EU´s interest to admit Turkey.“

„Evropa by měla opustit koncepci sociálního státu.“
„Europe should abandon the concept of a welfare state.“

„Bratři Mašínové jsou hrdinové.“
„The Mašin brothers are heroes.“

Oficiální teze pro sezónu 2005/2006, XI. ročník DL

„Novela zákona o pozemních komunikacích je krok správným směrem.“
„The amendment to the roads traffic regulation law is a move in the right direction.“

„Neměli bychom odpouštět diktátorům.“
„We should not forgive dictators.“

„Rozvojové země potřebují volný obchod spíše než rozvojovou pomoc.“
„Developing countries need free trade rather than development aid.“

Oficiální teze pro sezónu 2004/2005, X. ročník DL

"Mírové soužití islámského světa a západní civilizace je možné."
"That peaceful coexistence of islamic world and western civilization is possible."

"Právo na bezplatnou zdravotní péči by mělo být omezeno."
"That the right to free health care should be limited."

"Vědecký pokrok je hrozbou."
"Advances in science present a threat."

Oficiální teze pro sezónu 2003/2004, IX. ročník DL

"Zvířata nemají sloužit lidem jako předměty sportu a zábavy."
"That Animals should not be used to provide sport or entertainment for humans."

"Mezinárodní společenství mělo v roce 1994 vojensky zasáhnout na území Rwandy."
"That International community should have intervened militarily in Rwanda in 1994."

"Odbory jsou překážkou rozvoje."
"That Trade unions are an impediment on progress."

Oficiální teze pro sezónu 2002/2003, VIII. ročník DL

„Demokracie neumožňuje stabilní a efektivní vládu.“

„Internetové systémy pro sdílení hudby by měly být zakázány.“

"Bohaté země by měly zmírnit zákonnou regulaci imigrace."

"V rámci ochrany práv žen bychom měli omezit míru nedotknutelnosti soukromí."

Oficiální teze pro sezónu 2001/2002, VII. ročník DL

"EU by měla přerušit vstupní rozhovory s Kyprem."

"Život menšin v ČR se zlepšuje."

"Vojenská přítomnost U.S.A. v Saudské Arábii je žádoucí."

Oficiální teze pro sezónu 2000/2001, VI. ročník DL

„Olympijské hry by měly být zrušeny.“

„Zájmy mladých jsou formovány skrze zájmy bohatých.“

„V ČR by se měla legalizovat eutanázie.“

Oficiální teze pro sezónu 1999/2000, V. ročník DL

„Věková hranice trestní odpovědnosti by v ČR měla být snížena.“

„Je v zájmu ČR udělat maximum pro brzké členství v EU.“

„V zájmu ochrany životního prostředí by svět měl omezit hospodářský rozvoj.“

Oficiální teze pro sezónu 1998/1999, IV. ročník DL

„Pozitivní diskriminace pomůže v řešení problémů minorit.“

„Neodmítejme tělesné tresty za kriminální delikty a priori.“

„Mezinárodní hospodářské sankce jsou neospravedlnitelné.“

Oficiální teze pro sezónu 1997/1998, III. ročník DL

„Televize přináší více škody než užitku.“

„Testování na zvířatech je neospravedlnitelné.“

„Výroba a distribuce drogy marihuany by měla být legalizována.“

Oficiální teze pro sezónu 1996/1997, II. ročník DL

„Olympijské hry by měly být zrušeny.“

„Cenzura podkopává základní lidské svobody.“

Oficiální teze pro sezónu 1995/1996, I. ročník DL

„Na vesnici se žije lépe než ve městě."
„Rural life is preferable to urban life.“

„Peníze přinášejí štěstí.“
„Money brings happiness.“