Přehled oficiálních debatních tezí soutěže Debatní liga

Kategorie:  

Další teze najdete v aplikaci Greybox.

Oficiální teze pro sezónu 2011/2012, XVII. ročník DL

"ČR by měla lépe chránit oběti domácího násilí. (P)“ (podzimní část DL)
"CR should better protect victims of domestic violence. (P)"

"Každý národ by měl mít právo na sebeurčení." (jarní část DL)
"Every nation should have the right to self-determination."

Tématické okruhy:

  • Eurozóna (podzimní část DL)
  • Pomoc třetím světu (jarní část DL)

Oficiální teze pro sezónu 2010/2011, XVI. ročník DL

"Zavedení školného na českých vysokých školách je krok špatným směrem.“ (podzimní část DL)
"The introduction of tuition fees at Czech Universities is not the way to go."

"Za určitých okolností by vláda měla lhát svým občanům." (jarní část DL)
"The government should lie to its citizens under certain circumstances."

Tématické okruhy:

  • Volební právo (podzimní část DL)
  • Islám v západní civilizaci (jarní část DL)

Oficiální teze pro sezónu 2009/2010, XV. ročník DL

"Česká republika by se měla vypořádat se svou minulostí."
"The Czech republic should deal with its past."

"Měli bychom podporovat vývoj a užívání geneticky modifikovaných organismů."
"We should support the development and use of genetically."

Tématické okruhy:

  • ekonomická krize (podzimní část DL)
  • atomové jádro (jarní část DL)

Oficiální teze pro sezónu 2008/2009, XIV. ročník DL

„Liberalizace obchodu s potravinami je cestou z potravinové krize.“
„The liberalization of agri-food trade is a solution of food crisis.“

„Mezinárodní společenství by mělo zasahovat do vnitřního vývoje méně rozvinutých zemí.“
„International community should interfere in the internal development of developing countries.“

„Prvky přímé demokracie jsou škodlivé.“
„When implemented the measures of direct democracy are harmful.“

Oficiální teze pro sezónu 2007/2008, XIII. ročník DL

„Situace v Číně spěje k revoluci.“
„China is headed for a revolution.“

„Boj proti globálnímu oteplování přináší více škody než užitku.“
„Efforts to address global warming do more harm than good.“

„Demokratické země by nikdy neměly omezovat občany ve vyjadřování názoru.“
„Democratic governments should not limit freedom of expression.“

Oficiální teze pro sezónu 2006/2007, XII. ročník DL

„Pro EU by bylo přínosem přijmout Turecko.“
„It is in EU´s interest to admit Turkey.“

„Evropa by měla opustit koncepci sociálního státu.“
„Europe should abandon the concept of a welfare state.“

„Bratři Mašínové jsou hrdinové.“
„The Mašin brothers are heroes.“

Oficiální teze pro sezónu 2005/2006, XI. ročník DL

„Novela zákona o pozemních komunikacích je krok správným směrem.“
„The amendment to the roads traffic regulation law is a move in the right direction.“

„Neměli bychom odpouštět diktátorům.“
„We should not forgive dictators.“

„Rozvojové země potřebují volný obchod spíše než rozvojovou pomoc.“
„Developing countries need free trade rather than development aid.“

Oficiální teze pro sezónu 2004/2005, X. ročník DL

"Mírové soužití islámského světa a západní civilizace je možné."
"That peaceful coexistence of islamic world and western civilization is possible."

"Právo na bezplatnou zdravotní péči by mělo být omezeno."
"That the right to free health care should be limited."

"Vědecký pokrok je hrozbou."
"Advances in science present a threat."

Oficiální teze pro sezónu 2003/2004, IX. ročník DL

"Zvířata nemají sloužit lidem jako předměty sportu a zábavy."
"That Animals should not be used to provide sport or entertainment for humans."

"Mezinárodní společenství mělo v roce 1994 vojensky zasáhnout na území Rwandy."
"That International community should have intervened militarily in Rwanda in 1994."

"Odbory jsou překážkou rozvoje."
"That Trade unions are an impediment on progress."

Oficiální teze pro sezónu 2002/2003, VIII. ročník DL

„Demokracie neumožňuje stabilní a efektivní vládu.“

„Internetové systémy pro sdílení hudby by měly být zakázány.“

"Bohaté země by měly zmírnit zákonnou regulaci imigrace."

"V rámci ochrany práv žen bychom měli omezit míru nedotknutelnosti soukromí."

Oficiální teze pro sezónu 2001/2002, VII. ročník DL

"EU by měla přerušit vstupní rozhovory s Kyprem."

"Život menšin v ČR se zlepšuje."

"Vojenská přítomnost U.S.A. v Saudské Arábii je žádoucí."

Oficiální teze pro sezónu 2000/2001, VI. ročník DL

„Olympijské hry by měly být zrušeny.“

„Zájmy mladých jsou formovány skrze zájmy bohatých.“

„V ČR by se měla legalizovat eutanázie.“

Oficiální teze pro sezónu 1999/2000, V. ročník DL

„Věková hranice trestní odpovědnosti by v ČR měla být snížena.“

„Je v zájmu ČR udělat maximum pro brzké členství v EU.“

„V zájmu ochrany životního prostředí by svět měl omezit hospodářský rozvoj.“

Oficiální teze pro sezónu 1998/1999, IV. ročník DL

„Pozitivní diskriminace pomůže v řešení problémů minorit.“

„Neodmítejme tělesné tresty za kriminální delikty a priori.“

„Mezinárodní hospodářské sankce jsou neospravedlnitelné.“

Oficiální teze pro sezónu 1997/1998, III. ročník DL

„Televize přináší více škody než užitku.“

„Testování na zvířatech je neospravedlnitelné.“

„Výroba a distribuce drogy marihuany by měla být legalizována.“

Oficiální teze pro sezónu 1996/1997, II. ročník DL

„Olympijské hry by měly být zrušeny.“

„Cenzura podkopává základní lidské svobody.“

Oficiální teze pro sezónu 1995/1996, I. ročník DL

„Na vesnici se žije lépe než ve městě."
„Rural life is preferable to urban life.“

„Peníze přinášejí štěstí.“
„Money brings happiness.“