Výnos předsedkyně představenstva č. 4/2021 o jmenování člena výboru pro teze

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Na návrh vedoucí výboru pro teze předsedkyně představenstva spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu Josefa Mezeru jako člena výboru pro teze.

Článek 2

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2022. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva

Výnos předsedkyně představenstva č. 3/2021 o jmenování členů výboru pro teze

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Na návrh vedoucí výboru pro teze předsedkyně představenstva spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu tyto členy výboru pro teze spolku:

 • Jakuba Hampla;
 • Davida Humla.

Článek 2

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 2021. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva

Výnos předsedkyně představenstva č. 1/2021 o jmenování metodiků Ředitelství soutěží

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Na návrh Ředitelky soutěží předsedkyně představenstva spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu tyto metodiky a metodičky Ředitelství soutěží:

 • Kateřinu Adámkovou
 • Adama Borna
 • Martinu Dolečkovou
 • Dušana Hrabánka
 • Jakuba Szymszu

Článek 2 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 14. června 2021. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva

Výnos předsedkyně představenstva č. 2/2021 o jmenování členů výkonného výboru

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Na návrh výkonného ředitele předsedkyně představenstva spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu tyto členy a členky výkonného výboru spolku:

 • Adama Borna
 • Hanu Buškovou
 • Barboru Lacinovou
 • Prokopa Maršíka
 • Jakuba Neužila
 • Zbyňka Piecha
 • Juditu Zelbovou

Článek 2 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 3. května 2021. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva