Lidé ADK

Funkce, pravomoce a odpovědnost jednotlivých orgánů ADK je dána Stanovami ADK. Nejvyšším orgánem ADK je valná hromada.

Volené orgány ADK

Prezident ADK

Jan Novotný

V debatě se pohybuje od roku 2010. Kromě funkce prezidenta zastával ve vedení organizace funkce člena představenstva a vedoucího zahraničního výboru. Vystudoval obor mezinárodní vztahy a aktivně se zajímá o veřejné dění. Založil a vede klub na pražském Mensa gymnáziu. Pracuje ve státní správě. Ve volném čase se věnuje politice a je také vášnivým kuchařem světové kuchyně.

(zvolen 25. 3. 2017, znovu zvolen 30.3. 2019 mandát do: VH 2021)
e-mail: prezident@debatovani.cz


Členové představenstva

Statutárním zástupcem ADK je představenstvo. To zastupuje organizaci navenek a je jejím odpovědným činitelem. Je voleno přímým hlasováním valné hromady ADK. Členové představenstva jsou voleni VH a to na funkční období tří let s výjimkou prezidenta, jehož funkční období jsou dva roky.

Adam Born

Adam se k debatě dostal v roce 2012, kdy debatoval za pražské gymnázium Budějovická, a od roku 2014 jezdí na turnaje jako nezávislý rozhodčí. V roce 2018 začal s rozhodováním na mezinárodních turnajích, například na PDS či WSDC 2018 v Záhřebu a v srpnu se stal členem Ředitelství soutěží. Většinou jej můžete zastihnout, jak si něco pobrukuje a prozpěvuje, protože krom studia na Právnické fakultě UK ještě paralelně studuje operní zpěv na Pražské konzervatoři.

(zvolen 25.3 2018, mandát do VH 2021)

Hana Bušková

Debatovat začala v roce 2009 za DK Gymnázia Nad Alejí v týmu Á propos, po ukončení střední školy vedla její cesta přirozeně k rozhodování, mimo jiné i na mezinárodním turnaji ve Ljutomeru či Prague Debate Spring. Obvykle z debaty z ničeho nic zmizí, aby se vynořila o dva roky později. Studuje biofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, a zároveň se tam věnuje výzkumu. Volný čas věnuje hře na kytaru, D&D, či Ingressu.

(náhradník za Veroniku Hájkovou od 30. 10. 2019, mandát do VH 2022)

Prokop Maršík

Prokop začal debatovat v roce 2015, kdy se spolužáky obnovil debatní klub Gymnázia Brno-Řečkovice, a s týmem “Tři ve při” se nakonec dostal až do finále Debatní ligy. Nyní působí jako rozhodčí a pomáhá klub řečkovického gymnázia trénovat. Studuje na Masarykově univerzitě. Ve volném čase se rád věnuje filmům, divadlu a hře na klavír.

(zvolen 30. 3. 2019, mandát do VH 2022)

Zbyněk Piech

Zbyněk byl čtyři roky aktivní debatér, a to v drtivé většině případů za tým Spes Novae z Opavy. Spolupodílel se také na znovuobnovení debatního klubu Mendelova gymnázia. V současné době je aktivním rozhodčím a koučem debatního klubu Brno-Řečkovice, studuje Vysoké učení technické v Brně a brigádně pracuje ve strojírenství. V představenstvu zastává především techničtější úkoly. Rád si hraje s 3D tiskem, zajímá se o dopravu a vytváří debatní memes.

(náhrada za Petra Koubu od 25. 9. 2017, mandát do VH 2020)

Václav Soukup

Václav se debatování věnuje od roku 2008, za tu dobu stihl vyhrát českou i anglickou Debatní ligu, být členem národního týmu a strávit 4 roky jako prezident ADK. V současné době je vedoucím Zahraničního výboru a členem představenstva, kde má na starosti technické záležitosti, komunikaci s veřejností prostřednictvím Facebooku a další. Mimo to Václav pracuje jako projektový manažer v nadnárodní nebankovní společnosti a dálkově dokončuje magisterské studium na České zemědělské univerzitě. Rád chodí na koncerty a jezdí na festivaly.

(zvolen 25. 3. 2017, mandát do VH 2020)

Judita Zelbová

Judita začala debatovat v roce 2009 na domovském Gymnáziu Elišky Kránohorské v Praze, o čtyři roky později zahájila kariéru debatní rozhodčí, která trvá dodnes. Rozhodovala na několika mezinárodních turnajích, včetně WSDC ve Stuttgartu v roce 2016, dva roky byla členkou ředitelství soutěží a nyní působí v představenstvu. Pracuje v nižším managementu české pobočky mezinárodní firmy, na turnajích ji vždy alespoň na chvíli potkáte s vytaženým klubíčkem, jak něco háčkuje.

(zvolena 25. 3. 2017, znovu zvolena 24. 3. 2018, mandát do VH 2021)

Dále také:

  • Jan Novotný (prezident ADK)
  • Náhradníci: Martina Wranová, Eva Pospíšilová

e-mailový kontakt: predstavenstvo@debatovani.cz


Členové kontrolní komise

Rovněž voleni jsou členové kontrolní komise. Volí je VH na funkční období tří let.

Bedřich Bluma

Béďa se debatě věnuje od roku 2006; předtím dlouhá léta působil v rámci Pražského studentského summitu, Od roku 2007 působí v rámci středoskolské debaty jako rozhodčí a trenér; během této doby trénoval mimo jiné Open Gate, PORG a Gymnázium nad Alejí, kde spolutrénuje i nyní. V současné době působí jako služebně nejstarší člen v Kontrolní a revizní komisi ADK. Mimo debatu Béďa působí ve státní správě v oblasti regulace médií. Rád hraje šachy a navštěvuje čajovny.

(zvolen 26. 2. 2011, opětovně zvolen 8. 2. 2014, znovu zvolen 25. 3. 2017 mandát do VH 2020)

Jan Dragoun

Honza se v debatním světě pohybuje od roku 2005, za tu dobu se mu povedlo dvakrát zvítězit v Debatní lize, pomáhat s organizací Youth Fora 2007, zúčastnit se jako trenér Youth Fora 2009, prošel takřka všechny volené či jmenované orgány ADK a hlavně poznal spoustu skvělých lidí. V současné době je členem ředitelství soutěží a kontrolní a revizní komise. Když zrovna nepracuje pro nejmenovaný státní podnik, tak si rád čte historickou a fantasy literaturu, hraje na PC či na konzoli, nebo se věnuje přítelkyni.

(zvolen 15. 4. 2012, opětovně zvolen 25. 4. 2015, znovu zvolen 24.3. 2018, mandát do VH 2021)

Josef Mezera

Pepa pochází z Českých Budějovic, z místa, kde bych chtěl žít každý a kde je veliká nouze na debatéry (tedy až na Dušana, který tady žije také). K debatování se dostal vlastně úplnou náhodou, nudil se a googlil až vygooglil Debatování. Pepa je počínaje rokem 2015 rozhodčí. Sám o sobě tvrdí, že debatování miluje se vším všudy, nedostatkem spánku počínaje, Greyboxem konče. V současné době působí studijně v zahraničí ve Slovinsku, běžně studuje učitelství v Hradci Králové a je členem KRKu.

(zvolen jako náhradník 25. 3. 2017, opětovně zvolen 30.3. 2019, mandát do VH 2022)


Nevolené orgány

Mezi pravomoci prezidenta patří mj. jmenovat další činovníky ADK, zejména koordinátory a metodiky.

Metodici Ředitelství soutěží

Prezidentem jmenováni jsou členové Ředitelství soutěží (ŘS). Tento orgán má pravomoce vztahující se k soutěžím: jediný smí měnit Pravidla debaty a Soutěžní řád, rozhoduje o podmínkách, za jakých budou udíleny akreditace rozhodčím, stanovuje kritéria, která by měl po školení splňovat trenér/rozhodčí KPDP. Rozhoduje o znění celostátních tezí připravených i nepřipravených.

Dušan Hrabánek (Ředitel soutěží)

Dušan debatoval od roku 1998 a byl členem vítězného týmu Debate League v sezóně 1999-2000. Od roku 2001 rozhoduje, a to i mezinárodní turnaje. Od roku 2006 byl dvě funkční období členem KRK a do roku 2016 byl prvním vedoucím zahraničního výboru ADK. Koučoval národní tým ČR pro Mistrovství světa 2012 v Kapském Městě. Od roku 2010 je metodikem a v roce 2017 převzal vedení Ředitelství soutěží. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a také VŠE. Od roku 2013 je soudcem Okresního soudu v Českých Budějovicích. Když zrovna nesoudí ani nedebatuje, jezdí na běžkách nebo se hrabe v zahradě.

Další členové Ředitelství soutěží

  • Kateřina Adámková
  • Adam Born
  • Martina Dolečková
  • Jan Dragoun
  • Eva Pospíšilová

e-mailový kontakt: rs@debatovani.cz

Zahraniční výbor

  • Václav Soukup (vedoucí)

e-mailový kontakt: zahranici@debatovani.cz

Debatní ombudsman

Martina Dolečková

Má na starosti monitorování a sbírání podnětů, stížností a návrhů pro zlepšení situace v rámci debatních soutěží, které posoudí, pokusí se je vyřešit (v koordinaci s organizátorem turnaje) a dle jejich závažnosti je přednese na schůzce členům NTT pořádané během roku.

e-mailový kontakt: ombudsman@debatovani.cz


Historie vývoje orgánů ADK, z.s. od VH 2005 – dokument .xls.