Lidé ADK


Funkce, pravomoce a odpovědnost jednotlivých orgánů ADK je dána Stanovami ADK. Nejvyšším orgánem ADK je valná hromada.

Prezident ADK

Jan Novotný

V debatě se pohybuje od roku 2010. Kromě funkce prezidenta zastával ve vedení organizace funkce člena představenstva a vedoucího zahraničního výboru. Vystudoval obor mezinárodní vztahy a aktivně se zajímá o veřejné dění. Založil a vede klub na pražském Mensa gymnáziu. Pracuje ve státní správě. Ve volném čase se věnuje politice a je také expert ADK na definování pravicových a levicových věcí.

 

(zvolen 25. 3. 2017, mandát do: VH 2019)
e-mail: prezident@debatovani.cz

 


Statutárním zástupcem ADK je představenstvo. To zastupuje organizaci navenek a je jejím odpovědným činitelem. Je voleno přímým hlasováním valné hromady ADK. Členové představenstva jsou voleni VH a to na funkční období tří let s výjimkou prezidenta, jehož funkční období jsou dva roky.

Členové představenstva:

 • Kateřina Hanzelková

Katechka propadla debatování v roce 1999 při studiu na anglické sekci Gymnázia v Olomouci – Hejčíně. Se svým věčně rozhádaným dívčím týmem Forgetmenots’ vyhrála v roce 2003 Debate League a debatě se dále od té doby věnovala jako trenér a rozhodčí. Koučovala nejen národní týmy, ale i na školách v Olomouci, Praze a Babicích. České debatování reprezentovala 3x jako international trainer na IDEA Youth Forech. Angažovala se i v chodu ADK jako člen představenstva či kontrolní a revizní komise. Od roku 2008 působila v Ředitelství soutěží, které v období 2010-2013 vedla. V roce 2013 se odstěhovala do Maďarska, ale na akce ADK nezanevřela. V srpnu 2017 odcestovala objevit Ameriku ze severu na jih. Mluví 5 jazyky, věnuje se rešerším a marketingu. Ve svém volném čase píše blog a sdílí až moc fotek na Instagram. V představenstvu vypomáhá s úkoly, které lze dělat na dálku.

(zvolena 19. 3. 2016, mandát do VH 2019)

 

 • Zbyněk Piech

Zbyněk byl čtyři roky aktivní debatér, a to v drtivé většině případů za tým Spes Novae z Opavy. Spolupodílel se také na znovuobnovení debatního klubu Mendelova gymnázia. V současné době je aktivním rozhodčím a koučem debatního klubu Brno-Řečkovice, studuje Vysoké učení technické v Brně a brigádně pracuje ve strojírenství. V představenstvu zastává především techničtější úkoly. Rád hraje na PC a vytváří debatní memes.

(náhrada za Petra Koubu od 25. 9. 2017,mandát do VH 2020)

 

 • Václav Soukup

Václav se debatování věnuje od roku 2008, za tu dobu stihl vyhrát českou i anglickou Debatní ligu, být členem národního týmu a strávit 4 roky jako prezident ADK. V současné době je vedoucím Zahraničního výboru a členem představenstva, kde má na starosti technické záležitosti, komunikaci s veřejností prostřednictvím Facebooku a další. Mimo to Václav pracuje jako projektový manažer v nadnárodní nebankovní společnosti a dálkově dokončuje magisterské studium na České zemědělské univerzitě. Rád chodí na koncerty a jezdí na festivaly.

(zvolen 25. 3. 2017, mandát do VH 2020)

 

 • Dominik Tichý

Dominik je bývalý kouč a debatér Debatního klubu Mendelova gymnázia Opava, kde aktivně působil po dobu 4 let. Kromě samotného debatování, primárně za tým Spes Novae, se snažil jako rozhodčí, lektor ale i organizátor propagovat debatování v Moravskoslezském kraji. Dominik rok působil jako člen Zahraničního výboru a několikrát byl vyslán jako delegát či vedoucí delegace na mezinárodní akce pořádané IDEA . V současné době studuje na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Rád se ve svém volném čase věnuje sportovní kynologii a počítačovým hrám.

(zvolen 19. 3. 2016, mandát do VH 2019)

 

 • Judita Zelbová

Judita začala debatovat v roce 2009 na domovském Gymnáziu Elišky Kránohorské v Praze, o čtyři roky později zahájila kariéru debatní rozhodčí, která trvá dodnes. Rozhodovala na několika mezinárodních turnajích, včetně WSDC ve Stuttgartu v roce 2016, dva roky byla členkou ředitelství soutěží a nyní působí v představenstvu. Pracuje v nižším managementu české pobočky mezinárodní firmy, na turnajích ji vždy alespoň na chvíli potkáte s vytaženým klubíčkem, jak něco háčkuje.

(zvolena 25. 3. 2017, znovu zvolena 24. 3. 2018, mandát do VH 2021)

 

 • Adam Born
Adam se k debatě dostal v roce 2012, kdy debatoval za pražské gymnázium Budějovická, a od roku 2014 jezdí na turnaje jako nezávislý rozhodčí. V roce 2018 začal s rozhodováním na mezinárodních turnajích, například na PDS či WSDC 2018 v Záhřebu a v srpnu se stal členem Ředitelství soutěží. Většinou jej můžete zastihnout, jak si něco pobrukuje a prozpěvuje, protože krom studia na Právnické fakultě UK ještě paralelně studuje operní zpěv na Pražské konzervatoři.

(zvolen 25. 3. 2018, mandát do VH 2021)

 

Dále také:

 • Jan Novotný (prezident ADK)
 • Náhradník: Richard Gracla

e-mailový kontakt: predstavenstvo@debatovani.cz


Rovněž voleni jsou členové kontrolní komise. Volí je VH na funkční období tří let.

Členové kontrolní komise:

 • Bedřich Bluma

Béďa se debatě věnuje od roku 2006; předtím dlouhá léta působil v rámci Pražského studentského summitu, Od roku 2007 působí v rámci středoskolské debaty jako rozhodčí a trenér; během této doby trénoval mimo jiné Open Gate, PORG a Gymnázium nad Alejí, kde spolutrénuje i nyní. V současné době působí jako služebně nejstarší člen v Kontrolní a revizní komisi ADK. Mimo debatu Béďa působí ve státní správě v oblasti regulace médií. Rád hraje šachy a navštěvuje čajovny.

(zvolen 26. 2. 2011, opětovně zvolen 8. 2. 2014, znovu zvolen 25. 3. 2017 mandát do VH 2020)

 

 • Jan Dragoun

Honza se v debatním světě pohybuje od roku 2005, za tu dobu se mu povedlo dvakrát zvítězit v Debatní lize, pomáhat s organizací Youth Fora 2007, zúčastnit se jako trenér Youth Fora 2009, prošel takřka všechny volené či jmenované orgány ADK a hlavně poznal spoustu skvělých lidí. V současné době je členem ředitelství soutěží a kontrolní a revizní komise. Když zrovna nepracuje pro nejmenovaný státní podnik, tak si rád čte historickou a fantasy literaturu, hraje na PC či na konzoli, nebo se věnuje přítelkyni.

(zvolen 15. 4. 2012, opětovně zvolen 25. 4. 2015, mandát do VH 2018)

 

 • Josef Mezera

Pepa pochází z Českých Budějovic, z místa, kde bych chtěl žít každý a kde je veliká nouze na debatéry (tedy až na Dušana, který tady žije také). K debatování se dostal vlastně úplnou náhodou, nudil se a googlil až vygooglil Debatování. Pepa je počínaje rokem 2015 rozhodčí. Sám o sobě tvrdí, že debatování miluje se vším všudy, nedostatkem spánku počínaje, Greyboxem konče. V současné době působí studijně v zahraničí ve Slovinsku, běžně studuje učitelství v Hradci Králové a je členem KRKu.

(zvolen jako náhradník 25. 3. 2017, mandát do VH 2019)


Nevolené orgány

Mezi pravomoci prezidenta patří mj. jmenovat další činovníky ADK, zejména koordinátory a metodiky.

Prezidentem jmenováni jsou členové Ředitelství soutěží (ŘS). Tento orgán má pravomoce vztahující se k soutěžím: jediný smí měnit Pravidla debaty a Soutěžní řád, rozhoduje o podmínkách, za jakých budou udíleny akreditace rozhodčím, stanovuje kritéria, která by měl po školení splňovat trenér/rozhodčí KPDP. Rozhoduje o znění celostátních tezí připravených i nepřipravených.

Metodici Ředitelství soutěží:

 • Dušan Hrabánek (Ředitel soutěží)

Dušan debatoval od roku 1998 a byl členem vítězného týmu Debate League v sezóně 1999-2000. Od roku 2001 rozhoduje, a to i mezinárodní turnaje. Od roku 2006 byl dvě funkční období členem KRK a do roku 2016 byl prvním vedoucím zahraničního výboru ADK. Koučoval národní tým ČR pro Mistrovství světa 2012 v Kapském Městě. Od roku 2010 je metodikem a v roce 2017 převzal vedení Ředitelství soutěží. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze a také VŠE. Od roku 2013 je soudem Okresního soudu v Českých Budějovicích. Když zrovna nesoudí ani nedebatuje, jezdí na běžkách nebo se hrabe v zahradě.

 • Martina Dolečková
 • Jan Dragoun
 • Gabriela Horynová
 • Matěj Pilát
 • Markéta Pilátová

e-mailový kontakt: rs@debatovani.cz

Zahraniční výbor

 • Václav Soukup (vedoucí)

e-mailový kontakt: zahranici@debatovani.cz

Debatní ombudsman

Má na starosti monitorování a sbírání podnětů, stížností a návrhů pro zlepšení situace v rámci debatních soutěží, které posoudí, pokusí se je vyřešit (v koordinaci s organizátorem turnaje) a dle jejich závažnosti je přednese na schůzce členům NTT pořádané během roku.

Gabriela Horynová

Je strašně hodná a milá. Klidně za ní běžte se zeptat.

 

 

 

e-mailový kontakt: ombudsman@debatovani.cz

 

Administativně-finanční výbor

Má na starosti vymáhání pohledávek.

 • Petra Kalabusová
 • Markéta Pilátová
 • Michaela Procházková

e-mailový kontakt: finance@debatovani.cz


Historie vývoje orgánů ADK, z.s. od VH 2005 – dokument .xls.