Lidé ADK

Funkce, pravomoce a odpovědnost jednotlivých orgánů ADK je dána Stanovami ADK. Nejvyšším orgánem ADK je valná hromada.

Volené orgány ADK

Představenstvo

Statutárním zástupcem ADK je představenstvo. To zastupuje organizaci navenek a je jejím odpovědným činitelem. Je voleno přímým hlasováním valné hromady ADK. Členové představenstva jsou voleni VH a to na funkční období tří let s výjimkou prezidenta, jehož funkční období jsou dva roky.

Jan Novotný

Jan Novotný

předseda představenstva
Adam Born

Adam Born

člen představenstva
Hana Bušková

Hana Bušková

členka představenstva
Barbora Lacinová

Barbora Lacinová

členka představenstva
Prokop Maršík

Prokop Maršík

člen představenstva
Zbyněk Piech

Zbyněk Piech

člen představenstva
Judita Zelbová

Judita Zelbová

členka představenstva

Kontrolní a revizní komise

Rovněž voleni jsou členové kontrolní a revizní komise. Volí je valná hromada na funkční období tří let.

Josef Mezera

Josef Mezera

člen kontrolní a revizní komise
Jan Dragoun

Jan Dragoun

člen kontrolní a revizní komise
Bedřich Bluma

Bedřich Bluma

člen kontrolní a revizní komise

Jmenované orgány

Vedoucí

Václav Soukup

Václav Soukup

výkonný ředitel

Výkonný ředitel je vedoucím zaměstnancem ADK, vede výkonný výbor, zastupuje ADK při klíčových jednáních a stará se o každodenní agendu asociace.

Dušan Hrabánek

Dušan Hrabánek

ředitel soutěží

Ředitel soutěží je vedoucím Ředistelsví soutěží, které zejména jako jediné smí měnit pravidla debaty, soutěžní a akrediteční řád a vyhlašuje teze.

Martina Dolečková

Martina Dolečková

debatní ombudsmanka

Debatní ombudsman má na starosti monitorování a sbírání podnětů, stížností a návrhů pro zlepšení situace v rámci debatních soutěží, které posoudí, pokusí se je vyřešit.

Složení

Ředitelství soutěží:

  • Dušan Hrabánek (vedoucí)
  • Kateřina Adámková
  • Adam Born
  • Martina Dolečková
  • Jan Dragoun
  • Eva Pospíšilová

Zahraniční výbor:


Historie vývoje orgánů ADK od VH 2005 – dokument .xls