Mezinárodní reprezentace


Reprezentace na debatních akcích

Zahraniční výbor shromažďuje pozvánky na mezinárodní debatní turnaje a další akce s debatou spojené. Pozvánky na akce zařazuje mezi aktuality uveřejňované na stránkách ADK. Zahraniční výbor žádá všechny, kdo se dozvědí o mezinárodním turnaji nebo jiné podobné akci, aby o ní výbor uvědomili.

U většiny mezinárodních akcí zajišťuje výbor komunikaci s organizátory včetně předávání přihlášek reprezentantů. Výbor žádá všechny debatéry a rozhodčí, aby se na mezinárodní akce hlásili výhradně prostřednictvím, popř. s vědomím výboru. I v případě, že výbor nezajišťuje předávání přihlášek, je potřeba, aby zájemci o účast předem konzultovali podání přihlášky s výborem. Všechny podané přihlášky výbor obratem potvrzuje. Nepřijde-li Vám do tří dnů potvrzení přihlášky, pošlete ji znovu. Neví-li Výbor o Vašem zájmu, nemůže Vás na zahraniční akci přihlásit.

Při výběru reprezentantů (debatérů, rozhodčích a trenéra National Squad) se Zahraniční výbor snaží o to, aby účast na reprezentačních akcích byla přínosem pro vzdělávání a další rozvoj účastníků debatního programu. Výbor podle možností podporuje účast nadějných začínajících debatérů a rozhodčích na zahraničních akcích, aby se rozšířil okruh lidí se zkušenostmi ze zahraničí. Proto se výbor zasazuje o propagaci reprezentace mezi účastníky debatního programu (např. prostřednictvím ukázkových debat apod.), přičemž se zaměřuje zejména na účastníky programu v češtině.

Debatní akce
 • Mezinárodní debatní turnaje

V Evropě a vzdálenějších zemích světa se koná řada debatních turnajů a událostí s debatováním spojených. Některé z nich jsou jednorázové a již nikdy se nebudou opakovat, jiné se konají pravidelně a mají dlouholetou tradici. Přinášíme výběr těch, kterých se debatéři a rozhodčí z ČR více či méně pravidelně zúčastňují:

  • EurOpen
   Turnaj formátu Worlds, považovaný za neoficiální mistrovství Evropy, se koná pravidelně koncem kalendářního roku v německém Stuttgartu. V roce 2010 se týmu ČR podařilo probojovat se na tomto turnaji do finále.
  • International Debate Weekend
   Turnaj formátu Worlds, který se koná vždy na podzim ve slovinském městečku Ljutomer. Turnaj je vhodný i pro debatéry s kratší praxí, kteří si chtějí vyzkoušet atmosféru mezinárodního turnaje.
  • Winter Holidays Open
   Turnaj formátu Worlds, který se koná vždy během adventu v krásně nazdobeném zimním Záhřebu. Kromě vánoční atmosféry je však možno nasát i atmosféru opravdu velkého mezinárodního turnaje.
 • Spolupráce s debatními asociacemi v zahraničí

Zahraniční výbor spolupracuje se Slovenskou debatnou asociáciou (SDA). Spolupráce přináší českým debatérům a rozhodčím možnost účasti na soutěžích slovenské debatní ligy v angličtině. Na rozdíl od ČR se na Slovensku debatuje formátem Worlds, což českým debatérům přináší možnost si tento formát vyzkoušet. Výměnou se můžeme těšit na účast slovenských debatérů na našich ligových turnajích.

 • Mezinárodní soutěže on-line

Kromě debatních soutěží, kde jsou všichni účastníci po určitou dobu shromážděni na jednom místě, kde se konají debatní klání (tzv. debatních turnajů), přinášejí možnosti moderní komunikace s sebou debatní soutěže, při kterých se účastníci nemusí zvednout ze židlí u svých počítačů. Čeští debatéři poměřují své argumenty se svými zahraničními soupeři také v online soutěžích – a rovněž zde zaznamenávají úspěchy. V prvním ročníku Mistrovství světa v debatování online v roce 2010 tým ČR v konfrontaci s týmy, pro které je angličtina rodným jazykem, zvítězil.

 • Mezinárodní debatní turnaj v České republice

Cílem Zahraničního výboru je zajistit, aby se v České republice konal jednou ročně mezinárodní debatní turnaj. Výbor proto hledá zájemce (kluby i jednotlivce – zkušené debatéry, rozhodčí a kouče) o spolupráci při organizaci mezinárodních debatních turnajů.

Díky tomu se již několikátým rokem pořádá mezinárodní turnaj Prague Debate Spring.

 • Mezinárodní vzdělávací a výměnné akce