Mezinárodní aktivity


Důležitým úkolem Asociace debatních klubů, z.s., je reprezentace České republiky na mezinárodních debatních soutěžích a dalších akcích s debatováním spojených. Patří mezi ně jak soutěže prestižní, s dlouholetou tradicí (Mistrovství světa WSDC, IDEA Youth Forum), tak jednorázové akce regionálního významu.

Účast českých debatérů na mezinárodních akcích zajišťuje kontakt českého debatování s debatováním na světové úrovni. Tím se podstatně zlepšují jejich debatní dovednosti a zvyšuje se celková úroveň debatování v ČR. Není náhodou, že členové vítězných týmů debatní ligy jsou většinou současně aktivními reprezentanty. Účast v reprezentačním týmu na prestižní akci je vrcholem kariéry každého debatéra.

Na svém zasedání v červenci 2008 zřídilo představenstvo ADK Zahraniční výbor s cílem zvýšit úroveň české reprezentace a zajistit pravidelnou účast členů ADK na mezinárodních akcích. Předsedu výboru jmenuje prezident ADK a předseda si potom sám vybírá své spolupracovníky. Současným předsedou výboru je Václav Soukup.

Výbor má zejména na starosti:

  • reprezentaci ČR na mezinárodních debatních soutěžích
  • organizaci mezinárodního debatního turnaje v ČR
  • členství ADK v mezinárodních debatních organizacích (IDEA, Worlds Council)
  • komunikaci s debatními asociacemi v zahraničí (Slovensko, Německo, …)

Výbor můžete kontaktovat na adrese zahranici@debatovani.cz