Rozhodčí


Středoškolské debatní soutěže rozhodují akreditovaní rozhodčí. Akreditace uděluje Ředitelství soutěží. Akreditace je přidělena po absolvování příslušného školení (koná se obvykle v září a únoru), po odevzdání kvalitně zpracovaného vzorového Listu rozhodčího, přednesení ústní zpětné vazby z akreditační debaty a po úspěšném složení závěrečného písemného testu. Udělování, odebírání a vypršení akreditací upravuje Akreditační řád.

Debatéři se snaží přesvědčit rozhodčí, že jejich argumentace má silnější váhu než argumentace soupeře. Ačkoliv subjektivita je v rozhodování rozhodčího minimalizována, přece jen existují specifika, která jednoho rozhodčího potěší, jiného zase přivedou k negativním pocitům. Rozhodčí nejsou stroje a každý z nich je osobnost, která má na debatování svůj pohled. Tento přehled, který je vystavován i na každém turnaji, debatérům může napovědět, co se honí v hlavách rozhodujících, když přednášejí argumentaci svého týmu.

Bluma Bedřich Ve svém rozhodování vycházím z pravidel a vzdělávacího formátu debaty. Klíčové pro mě je, aby se oba týmy zaměřily na své úkoly v debatě – na potvrzení platnosti teze, resp. vyvracení afirmativní linie. Jak v rámci dokazování, tak vyvracení by se měly týmy zaměřit na logickou analýzu. To se týká jak argumentace, tak práce s důkazy a příklady, které debatér a tým použije. U důkazu mi nestačí jen jeho přinesení; je třeba, aby bylo ukázáno, jak důkaz podporuje argument a týmovou linii. Velmi oceňuji vztahování argumentace, především pak dobrou práci s kritériem. Kladu důraz především na obsah a strategii mluvčího.

Brinda René Povzbudivá je debata lidí, kteří vědí, čeho chtějí dosáhnout. Argumentují věcně, jasně a organizovaně. Tvrzení jsou podložena zdroji. Otravná je debata lidí, kteří o problému – s výjimkou toho, co si uplácali cestou ve vlaku a zaslechli od soupeřů v předchozí debatě – neví nic. Takoví plýtvají mým časem a to mi hýbe žlučí. Chci slyšet jasné závěry a zdůvodnění významu každého úseku řeči (= proč debatér říká to, co říká). Opravdu nemusím debatní žargon, zejména když nijak nepřispívá obsahu debaty. V křížovém výslechu ocením, když debatér chlapsky přizná neznalost či dokonce uzná, že soupeř má v daném bodě pravdu. Nesnáším hloupé vytáčky a mlžení.

Bušková Hana hankabuskovaV debatě mám ráda, když tým přijde připraven. Nejraději mám, když přijdou připraveny týmy oba. Kvalitní, již doma alespoň nastíněný kejs je podmínka nutná, schopnost najít základní mechanismus či hodnotu za myšlenkou protivníka je podmínka postačující ke vskutku kvalitní debatě. Skvělý řečník má bystrý mozek, hbitá mluvidla, a dobré zápisky.

Čechová Alena Debatování je radost, proto mě těší, když to tak berou i týmy. Oceňuji vtip, ale ten přirozený, trefný, nenucený. Velmi si potrpím na dodržování Etického kodexu, proto namyšlené poznámky nechte raději stranou a přineste si místo toho přiměřené množství důkazů a konzistentní linie, kterým rozumí každý člen týmu. Líbí se mi slušnost a ohleduplnost k méně zkušeným a snaha vysvětlovat a nalézat kompromis v základních pojmech, aby pak debata mohla proběhnout skutečně na úrovni výměny úvah a argumentů týkajících se tématu. Křížové otázky nepokládám za vedlejší a jejich vhodné využití dokážu pozitivně ohodnotit. Pokud mě debatér bude chtít potěšit, zapomene na dialekt a jako 3. mluvčí vynechá „na definicích jsme se shodli…“ či „Vítám vás na této debatě“. Pokud já chci potěšit debatéra, věnuji mu svůj úsměv (neměl by se toho tedy leknout).

Hrabánek Dušan Dobrá debata je pro mě debata, na kterou přijdou oba týmy připraveny a je vidět, že debatéři rozumí debatované problematice. Každý argument musí přímo podporovat (vyvracet) debatovanou tezi, což je pravým důvodem povinnosti vyvozovat závěry. Jednotliví mluvčí na sebe mají v debatě reagovat a zároveň rozvíjet argumentaci svého týmu. Potěší mě křížový výslech, ve kterém tazatel přiměje řadou otázek svého protivníka k odpovědím, které jsou v rozporu s jeho argumentací. Třetí řečník nemá opakovat, co již v debatě bylo řečeno, ale na základě argumentace předřečníků dokázat, že jeho tým byl v debatě úspěšnější. Řečník, který plete páté přes deváté, nemůže být přesvědčivý. Stylově preferuji řečníky, kteří mluví sebevědomě, avšak zároveň s úctou vůči soupeřům. Monotónní projev mluvčího, který drží tlustý fascikl papírů oběma rukama, a navíc se do něj celou dobu dívá, mě dokonale uspí.

Piech Zbyněk Debata musí hlavně bavit! Užívejte si ji jak jen to jde, tím se také nejvíce naučíte. A že se toho dá debatováním hodně naučit! Rád rozhoduji nováčkovské týmy, protože pokud jen trochu chtějí, dokáží se během krátké chvíle hodně zlepšit. A to mám asi nejradši, pokud si debatéři vezmou feedback k srdci a jde na nich vidět, že se chtějí zlepšovat a zlepšují se. Budu moc potěšen, pokud se mě debatéři po debatě na cokoliv zeptají. Zároveň mám rád pořádek, takže pokud k tomu přidají dobrou strukturu a reagování na protistranu, tak je asi vyhráno.

Pilát Matěj Cílem debaty je naučit lidi přemýšlet – proto je tato schopnost pro mě nejdůležitější i při rozhodování. Vyžaduji, aby debatéři byli schopni poslouchat soupeře, reagovat na sebe a vysvětlovat svá tvrzení. Logický důkaz je pro mě hodnotnější, než statistika (obzvláště špatně použitá) a raději vidím hodnotové spory, nežli debatu o praktikalitách. Co se týče stylu – líbí se mi živější řeči a humor není (skoro) nikdy na škodu.

Tichý Dominik Debata je podle mě o schopnosti reagovat. Správně vedený spor poté vypadá jako souboj dvou tenistů, kdy argumenty létají ze strany na stranu, a nestává se situace, že se jeden baví o koze a druhý o voze. Toto a korektní, jasná a přehledná struktura jsou základní ingredience pro kvalitní debatu. Taková třešnička na dortu je pro mě originalita. Vždy rád vidím, když někdo ukáže na problém z nečekaného úhlu. Pokud se někomu podaří tohle dodržet a vše přednést s poutavou rétorikou může ode mě počítat s vysokými body.

Uhlíř Roman Rád poslouchám debaty, u kterých je zřetelné, že oba týmy vzaly přípravu vážně. To je možné poznat jak na hloubce věcné analýzy při sporech hodnot či argumentů tak na kvalitě důkazového materiálu. Vysokými body za obsah hodnotím propracovanou evidenci například ve formě statistik nebo zajímavých faktů s pečlivě uvedenými zdroji. Dále v debatě vítám jasnou strukturu a vysoký stupeň konzistence v týmu. Naopak nerad vidím prohřešky proti principům fair-play jako jsou účelové definice.