Adam Born

člen představenstva

Adam se k debatě dostal v roce 2012, kdy debatoval za pražské gymnázium Budějovická, a od roku 2014 jezdí na turnaje jako nezávislý rozhodčí. V roce 2018 začal s rozhodováním na mezinárodních turnajích, například na PDS či WSDC 2018 v Záhřebu a v srpnu se stal členem Ředitelství soutěží. Většinou jej můžete zastihnout, jak si něco pobrukuje a prozpěvuje, protože krom studia na Právnické fakultě UK ještě paralelně studuje operní zpěv na Pražské konzervatoři.

(zvolen 25.3 2018, mandát do VH 2021)