Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Vyvracení argumentů

K úspěšnému vyvrácení argumentu je zcela nezbytné mu nejprve dobře porozumět: pozorně poslouchejte a dělejte si poznámky z toho, co váš soupeř říká. Zamyslete se chvíli nad předneseným argumentem a jeho strukturou, udělejte si v něm pořádek. Občas z argumentu vyplývá i něco, na co druhá strana neupozornila, popřemýšlejte nad tím, jestli nenaleznete nějaké skryté dopady.

Samozřejmostí je, že o debatovaném tématu musíte něco vědět, abyste byli schopni efektivně vyvracet. Zkuste si před debatou něco o problematice přečíst a zamyslet se nad tím, s jakými argumenty by mohla strana afirmativní přijít. Při jejich vyvracení tento investovaný čas nepochybně dobře zúročíte.

Stavba argumentu a vyvracení

V každém argumentu můžeme obvykle objevit několik prvků (stavebních kamenů), z nichž se skládá, a které jsou také důležité pro vyvracení – můžeme si totiž vybrat nějaké z nich, které napadneme nebo v ideálním případě jich zkusit vyvrátit co nejvíce.

Tyto prvky jsou tři:

  1. Předpoklady argumentu,
  2. vnitřní logické vztahy a
  3. jeho dopady.

Vezměme si příklad z předchozí kapitoly, rozpitváme si ho

Na veřejných vysokých školách často studují nedostatečně motivovaní studenti. Studium je nic nestojí, takže se často na zkoušky pořádně nepřipraví a studují i o několik let déle. […] Zavedeme-li školné, počet těchto studentů poklesne, protože nebudou chtít vydávat peníze za něco, co vlastně nechtějí dělat. Studenti budou motivováni se poctivě učit, aby nemuseli platit školné za prodloužené studium.

Prokázali jsme, že placené školství s sebou přinese motivovanější studenty. Motivovaní studenti se lépe (a víc) učí, proto dosáhnou lepšího vzdělání. Navíc budou vysoké školy i efektivnější, protože odpadnou věční studenti a vyučující se tak budou moci věnovat těm, kteří se skutečně vzdělávat chtějí.