Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Vysvětlení

Samotné tvrzení ještě mnoho lidí o správnosti argumentu nepřesvědčí. Je tedy třeba je vysvětlit, proč tomu tak je. Vysvětlení by mělo být pokud možno podrobné a logické.

Na veřejných vysokých školách by mělo být zavedeno školné, protože to zvýší kvalitu výuky. Kvalita výuky závisí jednak na kvalitě učitelů, jednak na kvalitě vybavení školy (zejména u přírodovědných a technických oborů). Kvalitní učitele musíme zaplatit, aby si místo učení nevybrali práci v soukromém sektoru nebo neodcházeli za hranice. Zavedením školného získají vysoké školy další zdroj příjmů vedle dotací od státu. Budou si tak moci dovolit zaplatit víc kvalitních učitelů a nakoupit moderní techniku.

Dávejte si pozor na to, abyste nevysvětlovali málo. Protože, to co se zdá “přece naprosto jasné” vám, nemusí být tak samozřejmé pro ostatní.

Zavedení školného bude studenty víc motivovat, protože když propadnou, přijdou o peníze.
Takové vysvětlení je hodně kusé a nedostatečné. Nevysvětluje, proč je pro studenty důležitá motivace jako taková, proč je dnes motivace studentů nedostatečná a jak to zavedení školného zlepší.

Zkuste se při vymýšlení vysvětlení zamyslet nad tím, proč vlastně svět funguje tak, jak podle vás funguje, a na jakých předpokladech stojí Vaše tvrzení.

(nejméně pro 2 lidi)

Jeden z debatérů uvede nějaké tvrzení (ideálně tezi, mnoho tezí lze najít v Greyboxu). Ostatní reagují dotazem “a proč?”. Debatér se pokusí o nějaké vysvětlení. Ostatní reagují “a proč”? Na každý další nápad debatéra reagují ostatní opět “a proč?” Hra postupuje do té doby, dokud vysvětlení dávají smysl.

U našeho příkladu stojí argument na předpokladu, že studenti nejsou dost motivovaní. Má-li argument fungovat, je třeba také vysvětlit, proč je motivace při studiu důležitá a jak funguje motivace finanční.

Na veřejných vysokých školách často studují nedostatečně motivovaní studenti. Studium je nic nestojí, takže se často na zkoušky pořádně nepřipraví a studují i o několik let déle. Nebo nastoupí na školu jen proto, že si chtějí “prodloužit mládí” a čerpat výhody pro studenty. Takoví studenti stojí státní pokladnu nemalé peníze na příspěvcích školám i na studentských výhodách a navíc zabírají místo zájemcům, kteří by opravdu chtěli studovat. Zavedeme-li školné, počet těchto studentů poklesne, protože nebudou chtít vydávat peníze za něco, co vlastně nechtějí dělat. Studenti budou motivováni se poctivě učit, aby nemuseli platit školné za prodloužené studium. Motivaci přitom ještě zvýšíme, zavedeme-li stipendia za dobrý prospěch.
Sami vidíte, že takové vysvětlení je podstatně přesvědčivější. Navíc pravidla rozhodčím zakazují domýšlet si, co debatéři asi chtěli říct. Platí tedy pravidlo: Co v debatě výslovně neřeknete, to vám rozhodčí nezapočte. Pro začátek si zkuste představit, že (týká-li se teze České republiky) vysvětlujete své argumenty cizinci, který je v Česku poprvé. Proto je třeba mu všechno “polopatě” vysvětlit.