Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Úkoly třetího řečníka

Úkolem třetího řečníka je přesvědčit rozhodčího, že by jeho strana měla vyhrát celou debatu.

Můžete si představit, že teze, kterou třetí řečník zastává, zní: „Moje strana by měla vyhrát.” I když nesmí přinášet nový obsah, má ho k dispozici spoustu – pracuje totiž se vším, co v průběhu debaty zaznělo. Pojďme se podívat, jak na to:

Třetí řečník by měl:

  1. shrnout debatu a ukázat na sporných místech, proč jeho strana vyhrála,
  2. udělat v debatě pořádek, zvlášť v případě, kdy byla chaotická,
  3. poukázat na chyby protistrany.