Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Typy tezí

Návrhová teze

Pokud teze navrhuje nějakou změnu současného stavu, jedná se o tezi návrhovou. Ve formulaci teze se tedy nejčastěji objevuje spojení „mělo by se” nebo „nemělo by se”. S těmito tezemi se při debatování setkáte nejčastěji.

Děti by měly mít zakázáno do školy nosit mobilní telefony.
Mezinárodní společenství by mělo intervenovat do KLDR.
Senát by měl být zrušen.
Kouření na veřejnosti by mělo být zakázáno.

Cílem návrhové teze je debatovat o tom, zda navrhovaná změna přinese něco pozitivního – tedy nějakou pozitivní hodnotu nebo hodnoty, nebo k dosažení této hodnoty alespoň přispěje. O tom, co je hodnota a jak ji v tezi najít, se dozvíte za chvíli.

 

Hodnotová teze

Dále teze může vynášet o nějaké věci či stavu hodnotový soud – potom se jí říká teze hodnotová. Můžeme se tedy bavit o tom, že nějaká věc či stav je dobrý, špatný, lepší, horší, prospěšný, žádoucí, ospravedlnitelný nebo přinesl/a více škody než užitku – způsobů, věci či stav zhodnotit je mnoho.

Trest smrti je ospravedlnitelný.
Přímá volba prezidenta přinesla více škody než užitku.
Brexit byl krok špatným směrem.
Město je lepší než vesnice.

 

Faktická teze

Teze ovšem nemusí být formulována ani jako návrh, ani jako hodnotící soud. Pokud se jedná o prosté tvrzení, které může či nemusí platit, jedná se o tezi faktickou. Smyslem argumentace potom je ukázat, že dané tvrzení v rozhodujícím množství případů platí či neplatí. Ale nezapomeňte! I faktická teze musí umožňovat spravedlivou a vyváženou argumentaci oběma stranám tak, jak už jsme si již dříve vysvětlili.

Graffiti je umění.
Míra kriminality u mladistvých je dána socioekonomickým postavením jejich rodičů.
Zvýšení minimální mzdy vede k vyšší zaměstnanosti.

 

Plánová teze

Dále se můžete setkat s tezemi, které za samotným znění mají přidané (P)

Koncepce českého vzdělávání by se měla změnit (P).
Česká republika by měla lépe řešit problematiku domácího násilí (P).

Jedná se o specifické, tzv. plánové teze. Plánovými tezemi se bude zabývat nějaké naše další pokračování e-learningu, ale pokud byste se ho nemohli už teď dočkat, můžete se podívat do metodiky.