Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Tvrzení

Tvrzení je důvod, proč teze platí.

Doporučujeme je formulovat stylem “ <teze>, protože XY ”.

Na veřejných vysokých školách by mělo být zavedeno školné (teze), protože… (argumenty)… to zvýší kvalitu výuky.

… studenti budou víc motivováni poctivě studovat.

… studenti by si měli vyšší vzdělání platit. 

Každé z uvedených tvrzení může být samostatným důvodem, proč by teze měla platit. Tvrzení by mělo být stručné (ideálně jedna věta) a mělo by z něj být jasné, co chce mluvčí dokázat. Pro začátek můžete vycházet z toho, co vás úplně přirozeně napadne.