Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Teze

Teze je, jednoduše řečeno, téma, na které se debatuje. 

Teze vždy něco tvrdí, nebo zastává, např.:

Tělesná výchova by měla být zrušena.

Rada bezpečnosti OSN by se měla reformovat.

Je lepší žít ve městě než na vesnici.

Bývá tedy formulována jako oznamovací věta, která v sobě obsahuje nějaké tvrzení. Právě v tom, co říká, bychom měli najít nějaký rozpor, vášně – kontroverzi. Na světě totiž nic není černobílé. Nic není ani dobré, ani špatné, každá věc má svá pro i proti. A právě o těchto pro a proti bychom měli debatovat. Teze je vymyšlena tak, aby na ni každý z týmů (afirmace i negace) byl schopen vymyslet dostatečnou argumentaci. Zároveň se snažíme, aby teze byly maximálně vyrovnané a spravedlivé pro afirmaci i negaci. V rámci soutěží si pak většinou vyzkoušíte argumentovat na danou tezi z obou stran.

Dobrá teze je například „Měli bychom legalizovat marihuanu”. U ní může afirmace přijít s argumentem o osobní svobodě nebo o eliminaci černého trhu.. Naopak negace může oponovat zdravotními nebo sociálními riziky. Naopak jen těžko se debatérům bude debatovat na „tezi” „Nebe je modré” – negace by v tomto případě jen velmi těžko hledala argumenty, proč tomu tak ve většině případů není.

Kromě toho, že v rámci soutěžní debaty si zkusíte argumentaci na obě strany, je důležité podotknout něco dalšího – během soutěžní debaty vůbec nejde o váš vlastní názor na dané téma. Není na tom ale nic divného, ba naopak. Kvůli tomu, že nejde o váš vlastní názor a debatujete na obě strany, si musíte zjistit argumenty obou stran a popřemýšlet o nich. A ano, občas se stane, že budete muset obhajovat názor, který je vám prosti srsti, ale někdy zjistíte, že i to může být zábava. U jiných témat se vám třeba stane, že díky tomu, že jste si o nich zjistili více informací a prodebatovali je, tak svůj vlastní názor změníte nebo alespoň lépe pochopíte, proč někdo hájí názor opačný.

Velmi často se debatuje na aktuální témata, ať už společenská, politická či ekonomická. V době před olympijskými hrami tedy můžete narazit například na tezi „Olympijské hry jsou přežitkem” nebo před volbami na teze jako „Většinový volební systém je lepší než systém poměrný” či „Měli bychom zavést aktivní volební právo od 16 let”. Pokud by vás zajímalo, co se již tak debatovalo, můžete se podívat do naší databáze tezí.