Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Tazatel

  1. Je povinen pouze pokládat otázky. Tazatel by neměl řeč svého protivníka během křížových otázek hodnotit či komentovat, ani by neměl přednášet vlastní souvislý projev. Prostor slouží opravdu jen k tomu, aby se protivníka dobře mířenými a srozumitelně formulovanými otázkami doptával.
  2. By měl pokládat otázky v mezích slušnosti a ptát se pouze na otázky pro debatu relevantní. Na otázky osobního charakteru tázaný není povinen odpovědět.
  3. Může oponenta zastavit, pokud již dostatečně odpověděl. Opět ale v mezích zdvořilosti. Není vhodné zastavit tázaného hned po odpovědi: „Ano, ale…“
  1. Jakmile oponent ve své řeči pronese něco, na co byste se ho rádi zeptali (lépe řečeno: jakmile uslyšíte něco, co je nejasné, nelogické nebo čím vám soupeř nahrává pro tvorbu vlastní argumentace), zapište si to. Vymýšlet otázky až po skončení oponentovy řeči by vás zbytečně stálo přípravný čas. Navíc byste mohli některé důležité skutečnosti zapomenout.
  2. Pokuste se pokládat otázky tak, aby pro soupeře nebyly spíše výhodou.

Rozeznali jste, že argument vašeho předřečníka neměl žádný dopad. Teze zní: „MHD by měla být zdarma.” 

Afirmace říká: „Pokud bude MHD zdarma, bude ji využívat více lidí. To je velice pozitivní, protože lidé budou méně jezdit auty.” Menší užívání aut by pravděpodobně bylo důsledkem zavedení MHD zdarma. Ale jak už jistě víte, dopad to ještě není. Je potřeba ukázat, co to, že lidé omezí jízdu autem znamená třeba pro: celou společnost, jednotlivé občany, planetu Zemi, Dopravní podnik, stát atd. 

Pokud by tedy negace položila otázky typu:

  • Proč je pozitivní, že budou lidé méně jezdit auty?
  • Jaký je dopad toho, že budou lidé méně jezdit auty?
  • Co je špatného na tom, když lidé jezdí auty?

Dává afirmaci akorát příležitost zacelit si díry v argumentaci – když tázaný na otázku tohoto typu odpoví, dopad argumentu doplní („Když budou lidé jezdit méně auty, celá společnost bude zdravější, protože výfukové plyny z aut zvyšují ve vzduchu hodnoty CO2  a znečišťují životní prostředí”). Toto tedy není dobrá cesta, jak poukázat na soupeřovy chyby.