Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Tázaný

  1. By měl na otázku odpovědět co nejpřesněji. Neměl by se odpovědi vyhýbat a neměl by odpovídat na otázku otázkou.
  2. Tak jako tazatel by se měl pohybovat v mezích slušnosti. Měl by také respektovat, že tazatel křížové otázky řídí.
  1. Můžete se pokusit dopředu odhadnout, na co by se vás protivník mohl zeptat. Odpovědi na otázky si tedy můžete připravit dopředu.
  2. Nenechte se nachytat. Pokuste se rozpoznat, kam tazatel otázkou míří a odpovědět tak, abyste mu nenahráli na smeč.