Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

1. Shrnutí debaty

Třetí řečník by měl debatu shrnout a u jednotlivých sporných míst (bodů sporu) vysvětlit, proč má jeho strana navrch.

Teze zní: „Hotovost by měla být zrušena.” Níže je popsán první argument debaty.

A1: „Hotovost by měla být zrušena, protože se tím sníží kriminalita. Zloději budou vědět, že člověk má u sebe pouze platební kartu, a tak je méně pravděpodobné, že ho okradou. Karta má pin, k většímu obnosu peněz se zloději nedostanou, a tak nebude důvod krást.”

N1: „Naopak, krádeže peněz se zvýší. Všechny peníze budou uloženy na účtech ve virtuální podobě, a tak se zvýší počet hackerských útoků. Velké množství peněz pak bude možné ukrást jedním kliknutím.”

A2: „Většina dnešních zlodějů by nebyla schopna naučit se takovým hackerským dovednostem. V dnešní době kradou nejčastěji třeba lidé bez domova – pokud by měli na to naučit se krást online, tak nemají mobil ani počítač, na kterém by to provedli.”

N2: „Netvrdíme, že se z kapesních zlodějů stanou hackeři. Ale klidně se mohou zapojit do organizovaného zločinu. Mohou například v obchodech sbírat čísla karet a někomu, kdo je s počítači gramotný, je za odměnu předávat. Nebo krádeže zaujmou zase jinou skupinu lidí, která je v IT zběhlá (mladiství). Mít všechno online je zkrátka nebezpečné.”

Třetí řečníci by tedy měli nejprve rozhodčímu připomenout, že se daný argument v debatě vůbec objevil, a co bylo jeho jádrem. To vše jen krátce.

„Prvním argumentem naší debaty byl argument o kriminalitě.”

Důležitější je ale zkusit identifikovat, co konkrétně v daném argumentu rozpoutalo spor.

„Bodem sporu se stala otázka, jestli se kriminalita ve světě bez hotovosti sníží, zvýší nebo zůstane stejná.” 

A následně ukázat, proč je jejich strana ve sporu silnější a proč vyhrává debatu.

N3: „V tomto sporu máme jasnou převahu. Nejen, že jsme ukázali, že kriminalita bude ve světě bez hotovosti přetrvávat, protože zloději budou mít snadný přístup ke všem financím online, ale náš scénář je i realističtější než scénář strany afirmativní. Lidé jsou totiž učenliví a jsou schopni dobře řešit problémy. Tento fakt ale afirmace ignoruje a tvrdí, že aktuální zloději se na online svět prostě „nepřeučí”, a tak už nebude mít, kdo krást. Takhle to ale nefunguje, což jsme vám v průběhu debaty vysvětlili. Krást se bude vždycky a chytří zloději si cestu najdou. Proto tento argument připadá straně negativní.” 

Obdobně by svou řeč přednesl i řečník A3.

  1. Třetí řečník rozhodně nemá opakovat vše, co se v debatě odehrálo (např.: „A1 řekl A, N1 na to řekl B, A2 pak řekl C a N2 pak řekl D, proto vyhráváme.”). Pokud dokáže jasně a stručně shrnout to hlavní, bude to pro něj výhodou.
  2. Spory se někdy mohou objevit i mimo konkrétní argumenty. Nevadí to, i k těmto sporům se vyjádřete.