Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Rehabilitace v praxi

Jak tedy prakticky na to? Pozorně se podívejte na způsob, jakým se druhá strana snažila váš argument vyvrátit. Zkuste objevit všechny body, kterými protistrana vaši linii negovala, a rozdělte je na zjevně slabé, které můžete odbýt krátce, a ty, jež považujete za silnější a budete se jim věnovat podrobněji. Postupně se jimi při řeči prokousávejte – na jejím konci by rozhodčí měl mít pocit, že vaše linie opět stojí, proto se nebojte ukazovat jaký dopad má to, co říkáte, na argumenty jako celek a v konečném důsledku i na celou vaši linii. Tedy:

Teze zní: „Zoologické zahrady jsou škodlivé.”
Afirmace argumentuje tím, že zoologické zahrady jsou škodlivé především pro zvířata. Ať se ZOO snaží, jak chce, nikdy nemůže zvířatům nahradit pobyt ve volné přírodě: klece a výběhy jsou moc malé, zvířata nemohou naplňovat svoje potřeby – např. potřebu lovit, protože potravu jim chystají ošetřovatelé, celý den kolem zvířat chodí lidé, křičí, fotí si je s bleskem a zvířata mají zkrátka nekvalitní život. Kvůli tomu jsou nervózní, smutná, dříve umírají atd.
Negace neguje: Zoologické zahrady zvířatům vůbec neškodí. Nic z toho, co popisujete, zvířata k životu nepotřebují. Zvířata se celý den ve volné přírodě starají pouze o to, aby si sehnala potravu. Neloví pro radost, loví proto, aby přežila. A protože v ZOO mají k potravě jednoduchý přístup, nemají potřebu se hýbat tolik jako ve volné přírodě. I kdyby ale zvířata nějaké potřeby měla, jsou ukojeny, protože ošetřovatelé se v zoologických zahradách snaží, vymýšlí pro zvířata různé aktivity a jejich život obohacují. A hlavně je díky zoologických zahrad možné chránit vymírající živočišné druhy. Pracovníci je tam dokáží rozmnožit a starají se o ně tak, aby konkrétní druh nevymřel.

Představte si, že jste nyní v roli afirmativního řečníka a musíte negací napadenou argumentaci rehabilitovat. Je potřeba se zamyslet nad tím, jaké způsoby vyvracení negace použila a následně na ně musíte reagovat. V tomto případě negace zvolila hned 3 způsoby vyvracení.

  1. Negace říká, že jednotlivé části argumentu na sebe logicky nenavazují a nedosáhneme tak kýženého dopadu (že zvířata umírají dříve, jsou smutná a nervózní): „Zoologické zahrady zvířatům vůbec neškodí. Nic z toho, co popisujete, zvířata k životu nepotřebují. Zvířata se celý den ve volné přírodě starají pouze o to, aby si sehnala potravu. Neloví pro radost, loví proto, aby přežila. A protože v ZOO mají k potravě jednoduchý přístup, nemají potřebu se hýbat tolik jako ve volné přírodě.”Je tedy potřeba vysvětlit, proč negace nemá pravdu. Například takto: „Takhle to úplně nefunguje. Váš pes přece také chodí rád ven a rád běhá a skáče, i když mu každý den nosíte granule až pod nos. Pohyb je přirozenou součástí života zvířat a v zoologických zahradách pro něj nemají dostatek prostoru.”
  2. Negace se snaží ukázat, že i kdyby byl argument afirmace logický, tak stále nefunguje: „I kdyby ale zvířata nějaké potřeby měla, jsou ukojeny, protože ošetřovatelé se v zoologických zahradách snaží, vymýšlí pro zvířata různé aktivity a jejich život obohacují.” 

    I když jste vy, strana afirmace, o ošetřovatelích nemluvili, nevadí to. I tímto způsobem je vyvracení platné. Proto zkuste vymyslet adekvátní reakci, která zapadá do vaší argumentace. Například: „Tyto aktivity mohou být pro zvířata klidně spíše utrpením, než zábavou. Existují show s kytovci, kde jsou tato zvířata ošetřovateli terorizována. Jsou pak agresivní, protože akrobatické kousky dělat nechtějí a můžou ošetřovatele až napadnout. To je rozhodně špatné.”

  3. Nakonec negace přináší vlastní pozitivní dopad, který by měl váš negativní dopad vyvážit: „A hlavně je díky zoologických zahrad možné chránit vymírající živočišné druhy. Pracovníci je tam dokáží rozmnožit a starají se o ně tak, aby konkrétní druh nevymřel.”

Tohle je vlastní obsah, který negace přinesla. Proto se na chvilku stane negace z vás. Nový obsah negaci zkrátka vyvraťte. Například takto:

„Máte pravdu, že se o podobnou problematiku zoologické zahrady někdy zajímají. Avšak nedělají to všechny, především ty soukromé ne, a dokonce existují speciální záchranné stanice, které se mohou věnovat jenom záchraně živočišných druhů a ničemu jinému. Neměli bychom tedy zoologické zahrady podporovat jen pro tuto maličkost, když, jak jsme popsali, tolik škodí.”

Na jeden bod afirmativního argumentu negace vůbec nereagovala: „…celý den kolem zvířat chodí lidé, křičí, fotí si je s bleskem…” V rámci rehabilitace můžete tedy ještě upozornit na to, že negace nereagovala. Argument, na který od protistrany nepřichází reakce, totiž zůstává na vaší straně. Proto můžete říct například něco jako: „Chtěli bychom upozornit, že negace nereagovala na část našeho argumentu, ve kterém jsme vám vysvětlili, že zvířata trpí i kvůli velkému množství návštěvníků, kteří se při návštěvách ZOO nechovají ohleduplně. Proto s tím negace pravděpodobně souhlasí a tento bod zůstává na naší straně.”