Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Připravené a nepřipravené teze

V debatě se setkáte s tezemi připravenými a tezemi nepřipravenými. Teze pro turnaje Debatní ligy vymýšlí a vyhlašuje Ředitelství soutěží společně s tezovým výborem.

 

TEZE PŘIPRAVENÉ

jsou teze, které budete znát delší dobu dopředu. Obecně lze říci že teze připravené jsou těžší než teze nepřipravené a potřebujete se na ně více připravit, zjistit si statistiky, pročíst články apod. – proto je vyhlašujeme dopředu a ne až na turnaji. Na turnaji Debatní ligy se připravená teze debatuje jak za stranu afirmativní, tak za stranu negativní.

 

TEZE NEPŘIPRAVENÉ

jsou teze jednodušší, které nevyžadují žádnou větší přípravu předem. Na turnajích jsou vyhlašované hodinu před samotnou debatou a debatují se na turnaji pouze jednou, buď jako afirmace nebo jako negace. To jakou roli tým bude zastávat v debatě je obvykle dáno losem. Na turnaji tak máte hodinu přípravného času, během které ze sebe musíte dostat to nejlepší, důkladně se poradit se spoludebatéry a společnými silami, bez internetu a jiné pomoci vymyslet celou argumentaci. Debatováním nepřipravených tezí se člověk učí improvizovat a používat své obecné znalosti. Ty má potom motivaci získávat tím, že se pravidelně dívá na zprávy, čte si články a zajímá se o svět okolo sebe. Hodina přípravy rychle uteče, hlídejte si proto čas. Také si poznámky (pře)pište do čitelného a strukturovaného formátu pro rychlou orientaci přímo během debaty. Při on-line turnajích je třeba používat i během hodinové přípravy vhodnou elektronickou komunikační platformu, pokud debatéři nejsou fyzicky ve stejné místnosti.

Jako nepřipravená teze se debatovala například teze “Držení střelných zbraní soukromými osobami by mělo být zakázáno” nebo “Známkování ve školách přináší více škody než užitku”.