Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Příprava pro negaci

Úkolem negace je vyvrátit nebo zásadně zpochybnit afirmativní linii.

Proto tedy negace musí nutně reagovat na obsah afirmace – tak koneckonců vzniká spor v debatě. Pro přípravu negace toto přináší výzvy na dvou úrovních:

  1. Reakce na stranu afirmativní: již při přípravě by negace měla předvídat obsah strany afirmativní a připravit si dopředu reakce.Příprava negace by měla vždy mít cíl zpochybnit argument a vybavit tým vhodnými důkazy.
  2. Vlastní negativní obsah: Negace nemusí přinést vlastní obsah v každé debatě. I tak má negace právo ve své první řeči přinést vlastní argumenty, potažmo i vlastní hodnotu. Argumenty negace se mohou vztahovat k hodnotě afirmace nebo k jejich vlastní negativní hodnotě. Pokud negace do debaty přinese vlastní hodnotu, dává smysl vést tzv. hodnotový spor a ukázat publiku, proč je jejich hodnota důležitější než hodnota strany afirmativní.