Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

Před debatou

Doma (v případě připravené teze) a na turnaji během přípravného času (v případě teze nepřipravené) si připravíte argumentační linie, včetně důkazů, vyzkoušíte řeči na schůzkách debatního klubu a se svými spoludebatéry zvolíte vhodnou strategii.

Více o tom, jak se připravit, viz kapitola Jak se připravit na debatu.

Před samotnou debatou na turnaji se vyvěsí rozlosování – tabulka, ze které zjistíte, proti jakému týmu se utkáte, zda budete afirmace či negace, v jaké místnosti se debata uskuteční a kdo ji bude rozhodovat. Po příchodu do debatní místnosti budete mít ještě chvíli času na složení flowsheetu, připravení si věcí a rychlý pokec se soupeřem. Rozhodčí Vám předá formulář (takzvaný fastballot), do kterého vyplníte název týmu a jména a příjmení řečníků podle pořadí, ve kterém budou v debatě vystupovat. Potom si už rozhodčí vezme slovo – představí se vám (a případně i své kolegy v rozhodcovském panelu), znovu zopakuje znění teze a zahájí debatu tím, že udělí slovo prvnímu afirmativnímu řečníkovi.

Ilustrace toho, jak vypadá rozesazení v debatní místnosti.