Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

N3 – třetí negativní řečník

Jak již bylo zmíněno, třetí řeči jsou odlišné od ostatních řečí a uzavírají debatu. Více se o nich dočtete později.

Zhlédněte Jakubovo shrnutí debaty:
Jako N3 nás na závěr Jakub přesvědčuje, proč by měla vyhrát negace. Jde spor po sporu a vysvětluje, na kterých námitkách je vyhráli. Zároveň se mu daří navazovat tyto námitky na to, jak by zavedení teze poškodilo hodnotu vzdělání.