Začínáme debatovat

Začínáme debatovat

N1 – první negativní řečník

Negace se nám v debatě představí nejprve řečí N1. Po krátkém úvodu přichází hlavní úkol negativní strany – vyvracet, vyvracet, vyvracet. Je důležité si poznamenat hlavní myšlenky, se kterými afirmace přišla. Před samotnou řečí máte ještě přípravný čas (celkem 7 minut, pro celý tým, musíte si je tedy rozdělit před jednotlivé řeči dle vlastní strategie) a v něm se o řeči A1 můžete pobavit se zbytkem týmu. Je důležité, abyste se domluvili, co jak budete vyvracet a sjednotili si tak strategii. Společně najděte skuliny v argumentaci a řekněte je řečníkovi N1, který poté může pokračovat v debatě. V řeči N1 je lepší přinést co nejvíce způsobů vyvracení, jít spíš do široka a podat tak co nejvíce námitek k afirmativní linii, aby měl následující řečník na co navazovat. Je také možné představit vlastní konstruktivní argumenty; to je vhodné v případě, kdy vám zbývá silný argument, který nelze použít přímo k vyvracení toho, co řekla afirmace. Nezapomínejte podpořit své vyvracení nějakými důkazy.

Nyní zhlédněte řeč N1 v podání Filipa:
V našem případě Filip poukazuje na to, že argument strany afirmativní jejich hodnotu poškozuje a nepodporuje ji a analyzuje proč. Filip toto rozebírá na třech dotčených skupinách studentů. Zároveň však nepřichází s žádným jiným způsobem vyvracení a trochu opomíjí strukturu, kterou přinesla afirmace.